top of page

Efekt užívání pánevního pásu při bolestech v SI skloubení

Aktualizováno: 16. 11. 2023


SI kloub

Sakroiliakální kloub, zkráceně SI kloub, lidově „esíčko“, je kloub, který spojuje kost křížovou a kost kyčelní. Oblast „kříže“ patří mezi místa, kde se často vyskytuje bolestivost, protože je tato oblast vystavena značné zátěži během denních aktivit.

Základní funkcí SI kloubu je tlumit nárazy mezi horní částí těla a pánví včetně dolních končetin.

Přestože samotné pohyby kloubu jsou pouze malého rozsahu, mají zásadní význam pro naši chůzi, celkový pohyb a držení těla.

V případě dysfunkce SI kloubu se mohou projevit bolesti dolní části zad, a velmi často i dolních končetin. Tyto příznaky se mohou někdy projevovat podobně jako vyzařující bolest do končetin způsobená výhřezem bederní ploténky.

Bolest vycházející z SI kloubu se statisticky týká 15 až 25 % bolestí dolní části zad.


Projevy bolesti

Prvním projevem bolesti obvykle bývá tupá bolest spodních beder a hýždí.
 • Obvykle bolest beder a hýždí na jedné straně (v dalším průběhu často i oboustranná bolest). 

 • Bolest se může šířit dále na boční stehno a do třísel.

 • Ztuhlost a snížení pohybu v dolní části zad, pánvi, bocích a tříslech.

 • Objevit se mohou problémy s chůzí (častěji při chůzi do schodů) nebo omezení předklonu.

"Pacient může mít pocit, že se „zlomí v pase“, což je způsobeno povolenou pánví. Při chůzi si člověk ulevuje tím, že přenáší váhu na zdravou končetinu. Projevem je kývavá chůze."


Ke zhoršení stavu může dojít při, nebo po zátěži.

Typické jsou ale i ranní obtíže, nebo zhoršení po delším odpočinku. To se projevuje jako ztuhlost a bolest, která se rozhýbáním zmírňuje.


Příčiny bolesti


Většina bolestí SI kloubu je způsobena funkční poruchou.

Mezi nejčastější faktory patří dlouhodobé sezení, nedostatek pohybu, špatná technika chůze, běhu nebo sedu, jednostranné dlouhodobé přetěžování apod.

Na jejich vzniku se však může podílet celá řada dalších faktorů

 • Nesprávné pohybové stereotypy

 • Nadměrné zatížení SI kloubu, které mohou způsobit aktivity jako některé sporty, fyzická práce nebo zvedání těžkých břemen.

 • Ortopedická onemocnění kdy dochází k vyvíjení nerovnoměrného tlaku na jednu stranu pánve. Do této skupiny onemocnění spadá např. skolióza a rozdílná délka končetin.

 • Přirozené degenerativní stárnutí kloubů kdy procesem stárnutí organismu klesá stabilita kloubu a snižuje se tím jeho pohyblivost.

 • Úrazy a pády

 • Osteoartróza kterou charakterizujeme jako bolestivé nezánětlivé onemocnění, při kterém dochází ke změnám na chrupavce a omezení funkce kloubu.

 • Zánět SI kloubu může být součástí zánětlivých revmatických onemocnění.

 • Těhotenství a porod při kterém hormonální změny v těle ženy působí na povolení vazivové struktury v oblasti pánve, prevencí je pravidelná fyzická aktivita podle možností ženy v průběhu těhotenství.

Pánevní pás

K léčbě bolesti SI kloubu se v dnešní době běžně používají pánevní pásy.

Aplikace pásů je jedním z řady konzervativních (neoperativních) opatření v terapii bolesti SI kloubu.

Nasazení pásu

 • Obtočte pánevní pás kolem pánve (přes kyčelní kosti).

 • Přitlačte levou stranu pásu na břicho, přeložte pravou stranu a zapněte.

 • Dotáhněte na požadovaný tah. Měli byste cítit příjemný tlak na kyčle.

Tyto pásy jsou levné a bez nežádoucích vedlejších účinků.
Studie účinku pánevního pásu

Studie zkoumá klinické a funkční údaje pacientů s bolestmi SI kloubu a zdravých osob odpovídajícího věku a okamžité účinky pánevních pásů na zmírnění bolesti především v dynamickém prostředí (při chůzi).


Co bylo prováděno ?

Do studie, která probíhala po dobu šesti týdnů bylo zařazeno 34 pacientů. Z toho polovina pacientů trpěla bolestmi SI kloubu, přičemž druhou polovinu tvořila kontrolní skupina.

K hodnocení účinku pánevních pásů na snížení bolesti byla použita číselná škála hodnotící bolest a krátký dotazník, s označením SF 36, který kromě bolesti hodnotí také kvalitu života pacienta s bolestí.

Z výzkumů bylo patrné, že lidé bez použití pánevního pásu přetěžují svalstvo dolní končetiny, především přímý sval stehenní.

Údaje o svalovém napětí a možném přetížení byly získávány z hýžďového svalstva, dvojhlavého stehenního svalu a přímého svalu stehenního, jak v klidovém (leh, stoj), tak v dynamickém (chůze) stavu.

Byly porovnány změny svalového napětí při chůzi a stoji při nošení pánevního pásu a naopak bez něj. Dále byla hodnocena kvalita chůze, zda je plynulejší a kvalitnější s pásem nebo bez.


Výsledky

U pacientů došlo za dobu 6 týdnů ke zmírnění bolesti v SI kloubu, které se potvrdilo na škále bolesti.


Změny svalové aktivity byly u pacientů a kontrolních osob podobné s jedinou výjimkou, a to s aktivitou přímého svalu stehenního. Ta se u pacientů s aplikací pásu při chůzi výrazně snížila. Což znamená, že aplikací pásu se snížilo přetížení zmíněného svalu.
Chůze s pánevním pásem byla kvalitnější než bez jeho aplikace.

Došlo ke zlepšení posturální stability při pohybu.

Výrazně se zlepšila kvalita života, což vyplývá z dotazníku SF 36.


Co ze studie vyplývá

Pánevní pásy lze považovat za nákladově efektivní a nízkorizikovou léčbu bolesti SI kloubu.

Pokud cítíte bolest v oblasti SI skloubení a spodních zad, je pánevní pás jednou z možností, které mohou ulevit od bolesti.

Pás Vám pomůže zlepšit stabilitu, jak při stoji, tak při chůzi a tím zmírnit bolest při běžných denních aktivitách a chůzi.
Odkaz na studii:

87 zobrazení

Comments


bottom of page