top of page

Příběh pacienta díl 4. - propagace bolesti do končetin

Úvodní vyšetření

Klientka H. Č. ročník 1950 k nám do Altanea Clinic poprvé přišla v červenci 2021 s bolestmi krční a bederní páteře s propagacemi do končetin na pravé straně těla. Potíže u ní přetrvávaly od mladého věku až ji před 6 lety donutily k operativnímu zákroku, jehož absolvování příčiny problémů nicméně nevyřešily.

Pacientka byla námi odeslána na dovyšetření celé páteře magnetickou rezonancí a provedení krevního rozboru pro vyloučení závažnějších příčin obtíží.

Nález potvrdil přítomnost osteochondrózy v bederním i krčním úseku páteře s výskytem osteofytů a edému kostní dřeně. Jiná onemocnění byla vyloučena.

Vstupní vyšetření bylo provedené lékařem, s indikací tupé bolesti při pohybech levé lopatky, ztěžující práci převážně sedavého typu zaměstnání. Objektivní nález: vadného držení těla s nevhodnými volnočasovými pohybovými aktivitami a horního typu dýchání dohromady zapříčinilo svalové dysbalance, jež problém nadále prohlubovaly.

Návrh léčby

Na základě vyšetření byla klientce navržena dlouhodobá komplexní spinální rehabilitace se zaměřením na problematické úseky páteře a končetin. Terapie probíhala intenzivně po dobu jednoho roku.

V rámci rehabilitace klientka absolvovala rozšířenou elektroterapii kombinovanou s ultrazvukem, spinální dekompresí bederní i krční páteře, laseroterapii sdruženou s další formou fototerapie i měkké techniky. Navíc byl přidán nácvik správného posturálního držení a techniky pro uvolnění přetížených svalových partií.Výsledek léčby

Klientka čerstvě dokončuje léčbu a její subjektivní bolesti zad plně ustaly. Odezněly též symptomy ostré bolesti s propagací do dolních i horních končetin, včetně lopatky.

Klientka se nyní nachází ve finální etapě terapie, která spočívá v udržovacím režimu kvalitního zdravotního stavu bez bolesti.
2 165 zobrazení

Comments


bottom of page