top of page

Co může imitovat výhřez ploténky?

Už jste někdy zažili bolest či necitlivost hýždě nebo dokonce brnění jdoucí po zadní straně stehna ke koleni? Ano? A už jste slyšeli pojem piriformis syndrom? Že ne? Možná je načase se seznámit, protože i když jím zrovna teď netrpíte, s vysokou pravděpodobností Vám tento stav hrozí.

Je to stav, při kterém dochází ke křečím svalu, latinsky zvaného piriformis (česky hruškovitý sval), který se nachází hluboko v hýždi, a způsobuje její bolest skrze dráždění blízkého sedacího nervu.Poloha hruškovitého svalu

Hruškovitý sval je malý a nachází se hluboko ve středu hýždí pod velkým svalem hýžďovým (m. gluteus maximus). Vychází v blízkosti dolní části páteře nebo těsně pod ní, na přední straně křížové kosti, probíhá napříč pánví a upíná se do horní části stehenní kosti.


Hlavní funkce svalu

Piriformní sval hraje zásadní roli při pohybech kyčlí a při stabilitě pánve.

Pomáhá rotovat kyčelní kloub směrem ven, když je noha narovnaná, a odtahovat kyčelní kloub, když je noha pokrčená v koleni.

Tyto pohyby umožňují noze pohyb do strany, například při vykročení do strany ze stoje nebo při vystupování z auta.


Pomáhá stabilizovat kyčelní kloub, což je důležité pro udržení rovnováhy při chůzi.

Kromě své úlohy umožňující pohyb a zajišťující stabilitu pomáhá tento sval udržovat správnou posturu těla. Pokud je oslabený nebo není v rovnováze, může to vést k problémům s držením těla, jako je nadměrné vyklenutí dolní části zad nebo naklonění pánve.Charakteristické příznaky a projevy


Mezi klasické příznaky syndromu patří:

 • Ostrá, vystřelující nebo pálivá bolest v hýždích

 • Vyzařující bolest, která se šíří po zadní straně stehna

 • Necitlivost, brnění nebo slabost v hýždi a/nebo noze

Výzkum naznačuje, že až 17 % pacientů s chronickou bolestí zad a nohou má syndrom piriformis.


Příznaky syndromu piriformis obvykle postihují jednu stranu těla a zhoršují se při dlouhodobém sezení a činnostech, které zahrnují pohyby v kyčlích, jako je chůze, chůze do schodů nebo kroucení pánve. Bolest a citlivost může vyvolat také silný tlak na postiženou hýždi. Piriformis syndrom může být někdy označován jako hluboký hýžďový syndrom, což je souhrnné označení pro uvíznutí nervů v hlubokém hýžďovém prostoru.


Syndrom piriformis jako primární příčina bolesti

Díky strategickému umístění hruškovitého svalu, který spojuje dolní část páteře s pánví, je tento sval nezbytný pro téměř každý pohyb dolní části těla.

Pokud je sval přetěžován nebo přímo poraněn (například při pádu nebo tupém úrazu), může se stát generátorem bolesti.

Náhlé nebo opakované poranění svalu může způsobit jeho křeč, zatuhnutí nebo zvětšení jeho hmoty (svalovou hypertrofii), což způsobuje bolest, která se v případě neléčení může časem stát chronickou.


Průběh syndromu

Piriformis syndrom může způsobovat bolest v oblasti hýždí a dolní části zad.


Piriformis syndrom může způsobovat vysilující bolest a nepohodlí v oblasti hýždí, stehen a nohou. Ve většině případů lze příznaky syndromu účinně zvládnout nechirurgickou léčbou, jako je fyzikální terapie a protahovací cvičení v rámci fyzioterapie, popřípadě léky.
Výzkumy ukazují, že přibližně 85 % lidí se z bolesti piriformis syndromu zotaví pomocí léčby fyzioterapií.

Jak dlouho syndrom trvá?

Mírná bolest piriformis syndromu může odeznít s odpočinkem za 1 až 2 dny. Pokud je hruškovitý sval akutně zanícený, podrážděný nebo oteklý, může bolest přetrvávat několik dní nebo týdnů a bude nutná cílenější léčba, aby se zabránilo chronickému stavu. U většiny lidí dochází k úplnému vymizení příznaků během 1-3 týdnů díky řízené a cílené fyzikální terapii.


Pokud se hluboká bolest hýždí neléčí, může se časem zhoršovat a prodlužovat po dobu 2 let (nebo déle), přičemž u některých jedinců dochází k postupnému zhoršování příznaků.

Stavy, které imitují piriformis syndrom

Obr. Stav po výhřezu ploténky vs. piriformis syndrom


Piriformis syndrom může být mylně zaměňován za jiné onemocnění, které postihuje pánev, dolní část zad a nohy, nebo může tyto příznaky napodobovat. Mezi běžné stavy dolní části zad s příznaky podobnými syndromu piriformis patří :


Zánět sedacího nervu

Soubor příznaků, který zahrnuje bolest, necitlivost a slabost v dolní části zad, nohou a chodidel. Tyto příznaky vznikají v důsledku útlaku nebo podráždění míšních nervových kořenů bederní hernií, spinální stenózou nebo dysfunkcí sakroiliakálního kloubu. Sedací nerv prochází piriformem, takže piriformis syndrom může způsobovat podobné příznaky jako samotný zánět sedacího nervu.


Obr. Distribuce bolesti (sciatica) ústřelu neboli lidově „houser“ vs. piriformis syndrom


Lokalizovaná komprese nervu

Komprese menších nervů v pánvi, které probíhají v blízkosti hruškovitého svalu.

Je důležité si uvědomit, že tyto stavy mohou existovat i současně se syndromem piriformis. Podrobné vyšetření a diagnostické testy provedené lékařem mohou pomoci určit základní příčinu příznaků.


Kdy je stav vážný?

Příznaky, jako je silná slabost nohou a ztráta motorických funkcí, mohou znamenat lékařskou pohotovost.


Specifické příznaky syndromu piriformu mohou poukazovat na závažné zdravotní potíže. Mezi tyto příznaky patří mimo jiné:


Bolest a necitlivost v tříslech. Tupá bolest nebo ostrý, pálivý a vystřelující pocit v oblasti třísel. Někteří jedinci mohou pociťovat také necitlivost, která jim ztěžuje sezení.

Ztráta kontroly nad stolicí a močovým měchýřem. Potíže s vylučováním moči nebo snížený pocit při močení a/nebo neschopnost kontrolovat pohyby střev.


Obr. Syndrom kaudy neboli léze nervových kořenů distální míchy


Tyto příznaky mohou naznačovat vzácný, ale závažný zdravotní stav zvaný syndrom kaudy, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Kromě toho příznaky, jako jsou silné bolesti zad, které se objevují po nehodě nebo úrazu, nebo bolesti zad s horečkou či nevysvětlitelným úbytkem hmotnosti, rovněž vyžadují okamžité lékařské ošetření.


Příčiny vzniku syndromu piriformis

Piriformis syndrom vzniká obvykle po přímém poranění v oblasti hýždí nebo v důsledku opakovaného poranění piriformis svalu v důsledku nadměrné fyzické aktivity nebo špatného držení těla - což způsobuje, že je sval oslabený, napjatý, přetížený nebo zanícený.


Piriformis se také může stát zdrojem bolesti v oblasti hýždí a stehen z anatomických příčin, infekce nebo degenerativních změn pánevních kostí.

Dále uvádíme výčet nejčastějších příčin vyvolávající bolesti hruškovitého svalu.


Úraz

V oblasti kyčlí nebo hýždí způsobený pádem nebo přímým zraněním může způsobit zatuhnutí nebo zánět piriformisového svalu, což vede k bolesti, otoku a svalovým křečím. Sval může být také napjatý nebo zraněný v důsledku svalové nerovnováhy nebo slabosti, například když je jedna noha silnější nebo ohebnější.Přetěžování

Piriformis syndrom může být způsoben přetížením svalu, například opakovanými pohyby při běhu, jízdě na kole nebo dlouhodobým sezením. Při častém nebo dlouhodobém používání tohoto svalu může dojít k jeho přetížení a zánětu, což vede ke svalovým křečím a bolesti.


Špatné držení těla

Může vést k nerovnováze svalů kyčlí a pánve, což může způsobit napnutí nebo přetížení svalu. Špatné držení těla je obvykle důsledkem různých faktorů, včetně svalové slabosti, svalové nerovnováhy a špatné kontroly svalů.Méně časté příčiny syndromu piriformis

Vzácně se může syndrom piriformis vyvinout v důsledku degenerativních změn páteře nebo infekce.

Mezi méně časté příčiny piriformis syndromu patří:


 • Anatomické odchylky sedacího nervu

Odhaduje se, že přibližně 16 % populace může mít anatomické odchylky ve struktuře sedacího nervu ve vztahu k hruškovitému svalu. U těchto jedinců se může nerv rozdělovat nad piriformisem, procházet nad, pod, skrz piriformis nebo vycházet ze zadní části svalu, což zvyšuje riziko vzniku piriformis syndromu v důsledku uvíznutí sedacího nervu.

Obr. Anatomické varianty v odchylkách struktur sedacího nervu


 • Degenerativní změny na páteři

Degenerativní změny páteře, jako je například hernie disku nebo stenóza páteře, mohou dráždit nebo stlačovat sedací nerv, což způsobuje jeho zánět a časem vede k podráždění hruškovitého svalu. K těmto degenerativním změnám může dojít v důsledku stárnutí, úrazu nebo jiných základních onemocněních, jako je například osteoartróza.


 • Infekce (pyomyositida)

Vzácně může být piriformis syndrom způsoben bakteriální nebo plísňovou infekcí piriformis svalu nebo okolních tkání. Infekci piriformu obvykle doprovázejí další příznaky, jako je horečka a otok.


Je důležité si uvědomit, že syndrom piriformis se může vyvinout také z kombinace těchto příčin, a pokud se neléčí, může postupně zvyšovat závažnost příznaků.


Rizikové faktory vzniku


Povolání

U osob, jejichž zaměstnání vyžaduje dlouhodobé sezení, jako je kancelářská práce nebo práce řidičů nákladních automobilů, může být zvýšené riziko vzniku syndromu piriformis.Sport

Sportovci, kteří se věnují sportům jako je běh, jízda na kole nebo činnostem, při nichž dochází k opakovaným pohybům kyčlí nebo stehen, jako je fotbal, tenis, golf a basketbal, mohou být vystaveni zvýšenému riziku vzniku syndromu piriformis v důsledku přetěžování svalů.Fyzická nečinnost

U lidí se sedavým způsobem života a malou nebo žádnou fyzickou aktivitou je větší pravděpodobnost vzniku piriformis syndromu v důsledku slabosti a neohebnosti kyčelních a hýžďových svalů.


Obezita

Lidé s nadváhou nebo obezitou mají zvýšené riziko vzniku piriformis syndromu v důsledku zvýšeného tlaku na sval.


Věk

Pravděpodobnost vzniku piriformis syndromu se zvyšuje s věkem a častěji se vyskytuje u lidí středního věku ve věkové skupině 30-40 let.


Pohlaví

U žen je až 6krát vyšší pravděpodobnost vzniku piriformis syndromu než u mužů, a to z důvodu širší pánevní kosti.
Předchozí zranění

Zranění v oblasti kyčle nebo hýždí, například pád nebo tupý úraz, může způsobit vznik syndromu, pokud se zranění časem řádně nezhojí.


Přítomnost jednoho nebo více těchto rizikových faktorů nezaručuje, že se u člověka syndrom vyvine, ale v kombinaci s věkem a celkovým zdravotním stavem mohou zvyšovat pravděpodobnost vzniku tohoto onemocnění.


Při příznacích piriformis syndromu je důležité vyhnout se určitým činnostem, které mohou způsobit zhoršení příznaků.


 • Aktivity s vysokou zátěží, jako je běh nebo skákání

 • Dlouhodobé sezení nebo stání

 • Opakované rotace nebo otáčení kyčlí při sportu, jako je golf nebo tenis

 • Zvedání nebo nošení těžkých předmětů

 • Intenzivní jízda na kole na dlouhé vzdálenosti


Obr. Nesprávné techniky zvedání mohou vyvolat bolest hruškovitého svalu.


Závěr

Při podezření na syndrom piriformis je vhodné poradit se s lékařem, který může podrobně zhodnotit zdravotní stav dolní části zad a pánevních tkání, aby vyloučil závažná onemocnění a přesně syndrom diagnostikoval. Piriformis syndrom se obvykle zlepší, pokud je léčen včas, ale může se stát chronickým a závažným problémem, pokud léčen není.24 zobrazení

Comments


bottom of page