top of page

DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ DISKU (DDD)

Degenerativní onemocnění disku představuje anatomickou a fyziologickou poruchu, která je zapříčiněna opotřebením a poškozením meziobratlové ploténky.

DEGENERACE ČI VÝHŘEZ PLOTÉNKY

VYSTŘELUJÍCÍ BOLEST DO RUKOU A NOHOU

O CO SE JEDNÁ?

Degenerace a výhřez meziobratlové ploténky čili degenerativní onemocnění disku představuje anatomickou a fyziologickou poruchu, která je zapříčiněna opotřebením a poškozením meziobratlové ploténky.

 

Příznaky a symptomy onemocnění je pálivá a vystřelující bolest do rukou a nohou (radikulární bolest), znecitlivění či brnění, bolest v oblasti krku a bederní páteře s epizodami ukrutných bolestí střídající chronické mírnější bolesti. Tyto epizody silných bolestí se mohou začít objevovat každé dva roky až dvakrát ročně a postupně se jejich frekvence zvyšuje. Při dlouhodobém zanedbání léčby se poškození zvětšuje a návrat do normálu pak trvá delší čas. 

JAK K POŠKOZENÍ DOCHÁZÍ?

Mezi páteřními obratly se nachází tyto meziobratlové disky, začínají od druhého krčního obratle až po poslední bederní obratle. Disky umožňují pohyblivost páteře, slouží jako nárazový systém a především poskytují prostor mezi obratli pro výstup kořenových nervů z míchy.

 

Každý disk je schopen vyvolat mechanismus pumpy. Tento mechanismus vytváří podtlak a do disku se nasávají potřebné živiny (proteoglykany) a naopak tato pumpa vytlačuje z disku metabolický odpad. Pokud je disk dlouhodobě přetěžovaný, tento pumpový efekt nefunguje, jak by měl a disk pomalu umírá. Nejprve disk ztrácí vodu a postupně se opotřebovává. Uprostřed disku se nachází tzv. jádro neboli nucleus pulposus, který zastává jeho hlavní funkce. Toto jádro je drženo ve středu díky vazivovém prstenci disku, tzv. anulus fibrosus.

 

Pokud je tento prstenec dlouhodobě jednostranně přetěžován, disk není dostatečně živen a špatně regeneruje, tak zde začínají vznikat trhliny a jádro se pomaluje vyklenuje do strany. Nejenže tím disk ztrácí svou funkčnost, ale zároveň toto vyklenutí může utlačovat nervové kořeny vystupující z míchy a způsobovat symptomy, které jsme již zmínili výše. 

bottom of page