© 2019 Altanea Clinic

CENÍK LÉČBY

Cení je rozdělen na komplexní spinální rehabilitaci a fyzioterapeutické služby.

Pro nejlepší výsledek léčby je nutné dodržovat časový plán terapií, který je podrobně vysvětlen při vstupní konzultaci

CENÍK LÉČBY

Ceník je rozdělen na komplexní spinální rehabilitaci a fyzioterapeutické služby.

Pro nejlepší výsledek léčby je nutné dodržovat časový plán terapií, který je podrobně vysvětlen při vstupní konzultaci

CENÍK
Komplexní spinální rehabilitace

Komplexní terapie zaměřená na odstranění bolestí zad, jejíž příčinou jsou především nezánětlivé degenerativní onemocnění páteře a plotének. Využíváme nejefektivnější zdravotnické přístroje pro fyzikální terapii, které kombinujeme v rámci jedné terapie.

Pro každého klienta se nastavuje rehabilitační plán individuálně, dle jeho časových možností a stavu, avšak pro základní přehled nabízíme dva druhy plánu:

Pro akutní stavy

Pro akutní stavy je doporučen intenzivní rehabilitační plán, který je podrobně vysvětlen při vstupní konzultaci. V prvních týdnech rehabilitačního plánu jse dochází až 4x týdně na terapii, postupně se intenzita snižuje.

Pro chronické stavy

U pacientů, jejichž stav je dlouhodobý a bolesti nejsou akutního charakteru, se přechází na méně intenzivní, ale časově delší rehabilitační plán. I přesto je potřeba, aby klient aspoň 1x týdně docházel na terapii.

 

Co vše je v ceně zahrnuto:
 • vstupní, kontrolní a výstupní vyšetření lékařem

 • vstupní a výstupní magnetická rezonance léčené oblasti páteře

 • porovnání výsledků magnetické rezonance

 • vstupní vyšetření krve

 • vstupní, kontrolní a výstupní vyšetření fyzioterapeutem

 • zařazovací analýza a nastavení regeneračního plánu

 • 3 - 5 měsíců (12 - 20 týdnů) komplexní spinální rehabilitace (až 42 terapií) dle časových možností pacienta

 • průběžné konzultace ohledně regeneračních postupů

 • fyzioterapeutické služby včetně konzultace

 • vypracování pravidelných měsíčních lékařských zpráv

 • vypracování výstupní komparativní zprávy

 • předpis léčiv

 • měření laktátu jednorázově i zátěžově (v případě potřeby)

 • poradenství zaměřené na zdravý životní styl a výživu

Základní balíček je vytvořen na základě dlouhodobého sledování pacientů a představuje komplexní spinální rehabilitační plán, který je pro akutní případy nastaven na 3 měsíce terapií, program je velmi intenzivní a v počátku časově náročný. U chronických stavů je časový úsek prodloužen až na 4 - 5 měsíců na základě vyšetření.

V některých případech na základě vyšetření lékařem a z výsledků MR je nutné tento balíček rozšířit o více terapií či prodloužit délku základní léčby. Je to z toho důvodu, že stav každého klienta je individuální a v pokročilejších stádiích degenerativního onemocnění páteře je nutné volit intenzivnější léčbu. Po ukončení hlavního a intenzivního bloku terapií budete pravidelně docházet na kontrolní vyšetření a terapie pro udržení dosažených výsledků. Vše je s Vámi dopředu konzultováno ošetřujícím lékařem.

Fyzioterapeutické služby

Služby nabízené v rámci pooperačních a poúrazových stavů. Případně pro ty, které dlouhodobě trápí bolesti kloubů, zad či hlavy atd. Kombinujeme více metod v jedné terapii, skladbu metod určuje fyzioterapeut na základě vyšetření pohybového aparátu. Díky tomu nemusíte za každou službu platit zvlášť, ale máte vše zahrnuto v jedné terapii, tak aby co nejrychleji došlo k úlevě od bolesti.

Dostupné metody:
 • individuální terapie s fyzioterapeutem

 • komplexní diagnostika těla (kineziologický rozbor - cca 30 min, tento čas není započítán do terapie)

 • aplikace laseroterapie

 • aplikace terapie suchou jehlou

 • aplikace funkčního tapu (kinesiotaping)

 • manuální fyzioterapie (dle vyšetření) - mobilizace, manipulace, měkké techniky

 • klasická masáž (dle vyšetření)

 • cvičení s pomůckami (balanční deska, thera-band, gymnastický míč)

 • měření laktátové křivky v průběhu cvičení

logo-altanea.png