CENÍK LÉČBY

Cení je rozdělen na komplexní spinální rehabilitaci a fyzioterapeutické služby.

Pro nejlepší výsledek léčby je nutné dodržovat časový plán terapií, který je podrobně vysvětlen při vstupní konzultaci

CENÍK LÉČBY

Ceník je rozdělen na komplexní spinální rehabilitaci a fyzioterapeutické služby.

Pro nejlepší výsledek léčby je nutné dodržovat časový plán terapií, který je podrobně vysvětlen při vstupní konzultaci

CENÍK
Cena léčby

Na naší klinice nabízíme několik variant léčby na základě stavu pacienta. Pro každého klienta se nastavuje rehabilitační plán individuálně, avšak pro základní přehled máme připravených několik základních balíčků tzv. Komplexní spinální rehabilitace.

 

Komplexní spinální rehabilitace

 

Komplexní terapie zaměřená na odstranění bolestí zad, jejíž příčinou jsou především nezánětlivé degenerativní onemocnění páteře a plotének. Využíváme nejefektivnější zdravotnické přístroje pro fyzikální terapii, které kombinujeme v rámci jedné terapie.

Více informací o komplexní spinální rehabilitaci >

KRÁTKODOBÁ LÉČBA

délka 1 - 1,5 měsíce

CLASSIC

Léčba zahrnuje:​

 • 5x Fyzioterapie (60 min)

 • 9x Komplexní spinální rehabilitace
  (120-150 min)

Vhodné pro pacienty, kteří trpí bolestmi zad, které mají spíše přerušovaný charakter a na vyšetření MRI není pokročilý nález degenerativních onemocnění páteře. Bolesti jsou spíše v centru zad a nepropagují se do dolních či horních končetin. Jsou u nich přítomny pouze mírné poruchy citlivosti a není narušena hybnost.

 

Na terapie se dochází 1x - 2x týdně.

50 000 Kč

KRÁTKODOBÁ LÉČBA

délka 1 - 1,5 měsíce

EXPRESS

Léčba zahrnuje:​

 • 5x Fyzioterapie (60 min)

 • 9x Komplexní spinální rehabilitace
  (120-150 min)

 • 5X komplexní spinální rehabilitace bez elektra (60-90 min)

Vhodné pro pacienty, kteří trpí bolestmi zad, které mají spíše kontinuální charakter, je složité najít úlevovou polohu a na vyšetření MRI jsou patrné změny v důsledku degenerativních onemocnění páteře. Bolesti jsou spíše v centru zad a občas se propagují do dolních či horních končetin. Jsou u nich přítomny poruchy citlivosti a není narušena hybnost.

 

Na terapie se dochází 3x - 4x týdně.

65 000 KČ

DLOUHODOBÁ léčba

délka 3 - 5 měsíců

FULL

Léčba zahrnuje:​

 • 20x Fyzioterapie (60 min)

 • 35x Komplexní spinální rehabilitace
  (120-150 min)

 • Léčba zahrnuje:

 • vstupní, kontrolní a výstupní vyšetření lékařem

 • vstupní a výstupní magnetická rezonance léčené oblasti páteře

 • porovnání výsledků magnetické rezonance

 • vstupní vyšetření krve

 • vstupní, kontrolní a výstupní vyšetření fyzioterapeutem

 • zařazovací analýza a nastavení regeneračního plánu

 • 3 - 5 měsíců (12 - 20 týdnů) komplexní spinální rehabilitace - až 35 terapií

 • 3 - 5 měsíců (12 - 20 týdnů) komplexní fyzioterapie - až 20 terapií

 • průběžné konzultace ohledně regeneračních postupů

 • fyzioterapeutické služby včetně konzultace

 • vypracování pravidelných měsíčních lékařských zpráv

 • vypracování výstupní komparativní zprávy

 • předpis léčiv

 • měření laktátu jednorázově i zátěžově (v případě potřeby)

 • poradenství zaměřené na zdravý životní styl a výživu

Tento balíček je vytvořen na základě dlouhodobého sledování pacientů a představuje komplexní spinální rehabilitační plán, který je pro akutní případy nastaven na 3 měsíce terapií, program je velmi intenzivní a v počátku časově náročný. U chronických stavů je časový úsek prodloužen až na 4 - 5 měsíců na základě vyšetření. V rámci dlouhodobé léčby je pacient průběžně kontrolován a vždy na začátku a na konci léčby absolvuje vyšetření MRI, kde jsou objektivně porovnávány změny.

 • Pro akutní stavy

Doporučen  je intenzivní rehabilitační plán, který je podrobně vysvětlen při vstupní konzultaci. V prvních týdnech rehabilitačního plánu jse dochází až 4x týdně na terapii, postupně se intenzita snižuje.

 •   Pro chronické stavy

U pacientů, jejichž stav je dlouhodobý a bolesti nejsou akutního charakteru, se přechází na méně intenzivní, ale časově delší rehabilitační plán. I přesto je potřeba, aby klient aspoň 1x týdně docházel na terapii.

 • Možnost rozšíření

V některých případech na základě vyšetření lékařem a z výsledků MR je nutné tento balíček rozšířit o více terapií či prodloužit délku základní léčby. Je to z toho důvodu, že stav každého klienta je individuální a v pokročilejších stádiích degenerativního onemocnění páteře je nutné volit intenzivnější léčbu. Po ukončení hlavního a intenzivního bloku terapií budete pravidelně docházet na kontrolní vyšetření a terapie pro udržení dosažených výsledků. Vše je s Vámi dopředu konzultováno ošetřujícím lékařem.

240 000 Kč

Léčba poruch pánevního dna

 

Pacient podstupuje vstupní vyšetření lékařem, na jehož základě je nastavena individuální léčba. 

Léčba zahrnuje:

 •  20 komplexních fyzioterapií 

  • edukace 

  • trénink svalů pánevního dna

  • nácvik správného stereotypu dýchání

  • nácvik správných pohybových stereotypů

  • relaxační techniky

  • behaviorální terapie

  • optimalizace svalové dysbalance 

  • aktivace svalů hlubokého stabilizačního systému

  • mikční trénink (bladder drill)

 •  20 aplikací elektroterapie 

  • elektrostimulace svalů pánevního dna

  • elektrostimulace dalších oblastí dle vyšetření

  • elektrostimulace s bio-feedback (biologická zpětná vazba)

Více o léčbě poruch pánevního dna si můžete přečíst zde >

KOMPLEXNÍ LÉČBA

délka 3 - 5 měsíců

PÁNEV

FULL

Léčba zahrnuje:​

 • 1x Vstupní vyšetření lékařem

 • 1x Vyšetření fyzioterapeutem

 • 20x Elektrostimulace

 • 20x Fyzioterapie

 • 1x Výstupní vyšetření lékařem

 • Kontrolní vyšetření dle potřeby

Před započetím terapií pacient podstupuje vyšetření lékařem a fyzioterapeutem, kteří určí další problematické oblasti na těle, které úzce souvisí s pánevním dnem. ​ V průběhu terapií terapeut postupně prochází všechny techniky a metody popsané výše, které mají za cíl zlepšit funkci pánevního dna.

 

Na terapie se dochází 1x - 2x týdně.

55 000 Kč

© 2020 Altanea Clinic

logo-altanea.png