Trápí Vás bolesti zad?

Pomůžeme Vám i bez operace
Proč si nás vybrat

Účinná a bezpečná léčba

bez nutnosti chirurgického zásahu
O nás

Cílem léčby je nárůst ploténky

a odstranění dlouhodobé bolesti zad
Více o léčbě
10+
Let výzkumu
1000+
Sledovaných pacientů
100000+
Záznamů terapií
1
Jsme jediní na světě

Impedanční terapie

Jako inovativní metoda léčby degenerativní páteře je jedinou reálnou možností jak nejen zastavit, ale i vyléčit toto závažné civilizační onemocnění spolu s jeho důsledky i na další systému v organismu.

Léčba plotýnek

Doposud známou terorii, že degenerativní změny páteře jsou nezvratné, můžeme považovat za překonané

Důkazy, že to funguje

Případové studie léčby páteře inovativní metodou

Blog

Trápí Vás bolesti zad?

MUDr. Michal Sičák

Hlavní lékař

Náš tým
MUDr. Pavol Kostka

Hlavní lékař

Náš tým

Testimonials


MUDr. Pavol Kostka

se zúčastnil mezinárodní konference SPINE 2018, 11. - 13. červen, Londýn

Nejnovější příspěvky na Blogu


ZOZNAM PACIENTOV KLINIKY KOSTKA

  • 26. 6. 2018

A tak sa mi splnil sen.

Pred časom som sa totiž rozhodol, že by som sa chcel stať lekárom. Iste mi dáte za pravdu, že to nie je najľahšia škola. Pre mňa to platilo taktiež. Niekedy to šlo ľahšie a niekedy ťažšie. Človek sa ale musí vedieť aj zatnúť a premôcť sa. A tak sa učí, a učí, až kým sa nejakú látku nenaučí a ide na skúšku. A potom to príde. Buď si vytiahne otázku, ktorú buď vie alebo nie. Potom to už je len na jeho tvorivosti a schopnosti spomenúť si na všetko, čo skúšajúci požaduje.

 

Nie som výnimka. Ani to nikdy nebolo mojím cieľom.

 

Pomôže len pevná vôľa a viera, že to, čo robíme, má svoj zmysel.

 

Poznáte ten úsmevný vtip?

V rade stoja študenti medicíny, práva a strojáriny.

Príde k ním profesor a hovorí: „Tu máte telefónny zoznam. Naučte sa ho naspamäť.“

Po chvíľke napätia sa študenti práva a strojáriny pýtajú pána profesora: „Prečo sa to máme učiť?“

Len študenti medicíny prelistujú zoznam a s kamennou tvárou sa pýtajú:

„Dokedy pán profesor?“

 

A tak po poslednej štátnici príde chvíľa opojenia, že to dokázal. Stal sa lekárom. Ja som ten pocit zažil v roku 1999. Ešte zloženie Hippokratovej prísahy a poďme liečiť ľudí. Podľa pravidiel, podľa zásad a so všetkým, čo k tomu patrí. Neviem ako vy, ale ja som si tu Hippokratovu prísahu prečítal veľakrát. Priznám sa, že som si ju čítal viac v slovenčine ako v latinčine.

Hippokratova prísaha (zdroj: wikipédia)

„Prisahám pri Apolónovi, bohovi lekárstva, pri Asklépiovi, Hygiei a Panakei aj pri všetkých bohoch a bohyniach a dovolávam sa ich svedectva, že túto prísahu a tieto záväzky budem podľa svojich síl a svedomia poriadne dodržiavať:

Svojho učiteľa v tomto umení si budem rovnako ctiť ako vlastných rodičov a vďačne mu ponúknem všetko potrebné, ak si to vyžiada nutnosť. Jeho potomkov budem pokladať za vlastných bratov a keď sa budú chcieť vyučiť tomuto umeniu, vzdelám ich bez nárokov na odmenu aj akékoľvek záväzky. Svojim synom aj deťom svojho učiteľa aj žiakom, ktorí sa slávnostne zaviazali lekárskou prísahou, umožním, aby sa zúčastňovali na výučbe aj na prednáškach aj na celej vede. Nikomu však inému. Spôsob svojho života zasvätím podľa vlastných síl a svedomia úžitku chorých a budem ich ochraňovať pred každou krivdou a bezprávím. Ani prosbami sa nedám prinútiť na podanie smrtiaceho lieku, ani sám nikdy na to nedám podnet. Nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu. Svoj život a svoje umenie vždy budem chrániť v čistote a udržím ich bez akejkoľvek viny. Sám neuskutočním rez u nijakého chorého, ktorého trápia kamene, ale odovzdám ho do rúk mužom skúseným v tomto odbore. Nech vkročím do akéhokoľvek domu, vojdem tam len s úsilím pomôcť chorým a budem sa vyhýbať každému podozreniu z bezprávia alebo hocijakého ublíženia. Zrieknem sa túžby po zmyslových pôžitkoch či so ženami či s mužmi, či so slobodnými či otrokmi. Keď pri svojej lekárskej praxi zbadám alebo vypočujem niečo, čo by malo zostať tajomstvom, o súkromnom živote ľudí všetko zamlčím a ako tajomstvo uchovám.

Ak budem túto prísahu dodržiavať a poriadne spĺňať, nech sa mi dožičí žiť navždy šťastne, nech sa dožijem úcty všetkých ľudí a nech sa radujem z plodov svojho umenia. Ak ju však poruším či poškvrním, nech sa mi stane pravý opak.“

Často sa stretávam s tým, že ľudia nechápu, čo to vlastne pre nás lekárov znamená. Veď sme prisahali. Aj dnes som sa stretol s názorom, že by som mal povedať, koho som liečil, kto navštevoval mnou vybudované zariadenia, a za kým som chodil s cieľom poskytnúť mu svoje služby.

Dostal som výzvu, že musím oznámiť mená svojich pacientov, lebo je to spoločenská objednávka.

Vraj koho už dnes zaujíma Hippokratova prísaha, veď povedz Kostka, koho si liečil.

A tak som sa rozhodol, že Vám ten zoznam napíšem.

Aby som bol dôsledný, je dobré povedať, že disponujem databázou. V nej mám všetky údaje o pacientoch. Databáza je kódovaná a zabezpečená rôznymi spôsobmi proti zneužitiu. Ten zoznam ale existuje. Obsahuje pacientov od poradového čísla 1 po konečné číslo, ktoré je vyššie ako 45000.

Zoznam pacientov MUDr. Pavla Kostku:

 

Pacient 1

Pacient 2

….

Pacient 10256

….

Pacient 31568

….

Pacient 42565

….

Pravdepodobne každý, kto navštívil moje zariadenia, sa v tej databáze našiel. A ten, kto sa u mňa nikdy neliečil, tam logicky chýba. To však nevylučuje možnosť, že sa pacientom MUDr. Pavla Kostku nemôže stať.

Ponúkame výsledok v medicíne. Neponúkame pocit. Dáme Vám po liečení našou metódou do rúk fakty a vy sa môžete na vlastné oči presvedčiť, ako sme Vás vyliečili.

 

„ Koho liečim, kde chodím a s kým sa stretávam, nehovorím nikomu.“

MUDr. Pavol Kostka – neurológ

SPINE 2018 – MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA V LONDÝNE

  • 24. 6. 2018

Človek by sa nemal báť prezentovať svoje skúsenosti a vedomosti. Nebolo tomu inak ani na medzinárodnej konferencii Spine 2018 v Londýne, kde som prednášal o svojich medicínskych výsledkoch za posledné obdobie. Dostal som možnosť odprezentovať svoju metódu impedančnej terapie zúčastneným profesorom.

www.spine.conferenceseries.com

Samozrejme, že človek cíti určité napätie a nebolo tomu inak ani v tomto prípade. Hneď po úvodnom slove to ale z človeka opadne a ide si svoje. Zúčastnení mi venovali pozornosť a v diskusii adresovali otázky spojené s metódou, liečebnými postupmi a výsledkami medicínskych pozorovaní. Zaujímali sa akým spôsobom je možné vytvoriť 3D modely z magnetickej rezonancie, ako môžeme vytlačené modely na 3D tlačiarni overiť pri porovnaní s magnetickou rezonanciou a ponúkali svoj pohľad na možnosť využitia metódy v praxi. Je dôležité povedať, že nikto zo zúčastnených sa vo svojej praxi nestretol s 3D zobrazením a následným 3D modelom, či už postihnutých alebo aj zdravých častí ľudského tela.

Vyjadrenia profesorov boli vzrušujúce.

Metódu impedančnej terapie nazvali inovatívnym postupom pri liečbe degeneratívnej choroby chrbtice z doposiaľ neprezentovaným unikátnym výsledkom. Predložené dôkazy o raste medzistavcovej platničky v prezentovaných kazuistikách považovali za výnimočný dôkaz o existencii regenerácie ľudského organizmu neivazívnou metódou bez potreby medikamentov.

Konštatovali, že doteraz na žiadnej svetovej konferenecii nikto nepredložil tak hmatateľné dôkazy o výsledkoch akéhokoľvek liečebného postupu pri degeneratívnej chorobe, akými boli tie naše.

Prof. Dr. Walter Bini, ktorý je neurochirurg, hľadal odpoved na to, ako je možné aplikovať moju metódu pri liečbe degeneratívnej choroby chrbtice na jeho pracoviskach v Saudskej Arábii, v Taliansku a v Nemecku.

Prof. W S El Masri z univerzity Keele v Anglicku sa zaujímal o možnost uplatnenia vo vedecko výskumných témach na univerzite.

Prof. Dr. Thamer A. Hamdan sa zaujímal o možnosť spolupráce medzi slovenskými lekármi a zahraničnými univerzitami ohľadom vedecko-výskumných projektov zo Slovenska.

Eric M. Massicotte prednášal o pooperačnej starostlivosti krčnej chrbtice a o jedňovej chirurgii u takto liečených pacientov a prejavil záujem o zaradenie mojej metódy do pooperačnej starostlivosti.

Zástupcovia veľkých nemocníc v Taliansku mali záujem stretnúť sa počas konferenecie ohľadom kooperácie pri výrobe elektroliečebných prístrojov pri terapiách bolestivých stavov.

Môj pocit z kongresu bol veľmi dobrý. Najdôležitejšie je asi poznanie, že odborníci v zahraničí oceňujú hľadanie nových postupov v medicíne. Nadviazali sme kontakty a na tretí deň pobytu v Anglicku sme sa vydali do univerzitného mestečka v Cambridge. Tam sme navštívili univerzitnú knižnicu, kde sme odovzdali svoje viacjazyčné dokumenty pre lekárov univerzitnej nemocnice s doporučením z kongresu.

Možem povedať, že je prijemné, keď vás príjmu na medzinárodnej úrovni a hľadajú vo vašej práci zmysel.

Po návrate z kongresu nás príjemne prekvapili emaily od zúčastnených lekárov, ktorých cieľom je navštíviť Slovensko a prísť sa pozrieť kde pracujeme a poskytujeme terapie impedančnou metódou.

Darmo medicína je veda nie politika. Bolo cítiť, že je veľmi doležité, hľadať nové postupy v liečbe civilizačných ochorení, akým degeneratívna choroba nepochybne je.

Teším sa, že naša námaha spojená s prípravou na kongres nebola márna.

Vďaka patrí všetkým pracovníkom môjho tímu, ktorí sa kongresu zúčastnili alebo zostali na Slovensku a pomohli odovzdať myšlienky našej metódy ďalej do sveta.

Na záver je potrebné dodať, že medicíne sa venujú odborníci a ich cieľom bolo a vždy aj bude hľadať nové postupy v liečbe akýchkoľvek ťažkostí pacientov s cieľom zbaviť ich utrpenia nech je akejkoľvek intenzity.

V prípade, že bude mať ktokoľvek záujem zúčastniť sa stretnutia so zahraničnými lekármi, bude samozrejme vítaný, stačí ak prejaví záujem a ohlási sa vopred, aby sme sa vedeli zariadiť. Samozrejme vítam aj každého, kto nepodporuje takýto postup a moje myšlienky a prijímam vopred pozvanie na akékoľvek fórum, kde bude prebiehať inteligentná a rozumná konfrontácia ohľadom našich medicínskych postupov. Pozvanie patrí aj pre mojich obľúbených anonymných kritikov, ktorí sa skrývajú len aby sa neidentifikovali. Teraz majú možnosť postaviť sa do budúcna kapacitám z ostatných univerzít a konfrontovať svoje nepodložené vyjadrenia o možnostiach a dopadoch mojej liečby.

MUDr. Pavol Kostka – neurológ

IMPEDANČNÁ TERAPIA – ELEKTROFYZIOLOGICKÁ POTENCIÁLOVÁ METÓDA

  • 8. 6. 2018

Degeratívne  ochorenia chrbtice sú  hlavnou príčinou bolesti v krku, krížov a dolných končatín  s alebo bez poškodenia nervových štruktúr v spinálnom kanáli. Ich výskyt rastie s vekom. Vznik a progresiu  degeneratívnych zmien chrbtice významne ovplyňuje multifaktoriálna genetická predispozícia, imunitné a zápalové mechanizmy, biomechanické preťažovanie, mikrotraumy  a poruchy nutrície medzistavcových platničiek. V mladom a strednom veku sa ochorenia manifestujú pod obrazom syndrómov degeneratívnej platničky (diskogénna bolesť, radikulárne syndrómy), v strednom a vyššom veku aj pod obrazom facetovho syndrómu a syndrómov stenózy.

Konzervatívna liečba  zahrňujúca pokojový režim a adekvátnu medimanetoznu liečbu a rehabilitáciu  je účinná u 85-90% pacientov na úrovni subjektívnych príznakov. Operačná liečba je indikovaná u 10%  pacientov, u ktorých pri konzervatívnej liečbe pretrváva radikulárne dráždenie alebo progreduje neurologický deficit. Neodkladnú operačnú liečbu vyžadujú zriedkavé syndromy a progredujúci  motorický radikulárny deficit. Zvyšných 5-10% pacientov napriek dostupnej liečbe zostáva chronicky postihnutých a to najmä s bolesťou chrbta.

Operačná  liečba u pacientov s chronickou bolesťou chrbta býva málo úspešná. Indikuje sa pri výraznom funkčnom zneschopnení alebo bolesti nereagujúcej na multidisciplinárnu  konzervatívnu liečbu. Prognózu pacientov ovplyvňuje závažnosť klinickej manifestácie, možnosť poskytnutia rýchlej adekvatnej liečby a psycho-sociálno-ekonomické  faktory.

Degeneratívne zmeny chrbtice ako civilizačné ochorenie bolo možné doteraz štandartne liečiť medikamentóznou alebo nemedikamentóznou liečbou, avšak nikdy nie odstrániť.

Teóriu, že tieto degeneratívne zmeny chrbtice sú nezvratné, možeme považovať za prekonanú. Dôvodom je metóda impedančnej terapie.

Prezentovaná metóda impedančnej terapie otvára nový pohľad na liečbu a prognózu degeneratívnych zmien chrbtice. Výsledky liečby impedančnou terapiou u pacientov s degeneratívnymi ochoreniami chrbtice  sú dôvodom, prečo si dovoľujeme ponúknuť inovatívny liečebný proces pre ostatné zdravotnícke zariadenia s objektívne merateľným výsledkom.

Sme jediní, ktorí túto metódu prezentujú na kongresoch a odborných stretnutiach nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Popredné vedecké autority v Európe už prejavili záujem o metódu indukovanej regenerácie, ktorú budeme oficiálne prezentovať na svetovom kongrese, zameranom na ochorenia chrbtice v Londýne 11.-12.6.2018, kde sme dostali jedinečnú možnosť predstaviť túto metódu ako jeden z troch hlavných kongresových speakerov.

www.spine.conferenceseries.com

Nakoľko uvedená metóda nebola do dnešného dňa podrobená nezávislému vedeckému výskumu, rozhodol som sa už v minulosti písomne obrátiť na Vedeckú radu Slovenskej akadémie vied, ako som už písal v predchádzajúcom blogu. Jej poslaním je, okrem iného, realizovať’ nezávislý vedecký výskum v lekárskych vedách a oblastiach, ktoré sú zamerané na inovatívne technológie a diagnostiku. V nadväznosti na vymedzené poslanie SAV som požiadal o možnosť spolupráce so SAV pri vedeckom výskume tohto inovatívneho postupu. Žiaľ, ani po opakovaných listoch mi zo strany SAV do dnešného dňa nebola doručená žiadna odpoveď. Z dôvodu, že SAV nereaguje na moje listy a je mi tým znemožnená prezentácia môjho unikátneho medicínskeho objavu, obrátil som sa preto na zdravotnícky výbor NR SR a poslancov NR SR s prosbou o pomoc pri odprezentovaní tohto jedinečného medicínskeho objavu.

Výsledok bol taký istý.

Význam impedančnej terapie však nekončí iba na úrovni degeneratívnej choroby chrbtice. Jej vplyv sme dokázali taktiež na prostatické tkanivo u mužov.

Ku dnešnému dňu sme nenašli jediné pracovisko, ktoré by niečo také dokázalo zrealizovať.