top of page

Úspěšná léčba našeho klienta

Aktualizováno: 19. 4. 2021

Úvodní konzultace

Klient K.P. ročník 1978 k nám na kliniku Altanea přišel v listopadu 2019. Klient přichází s dlouhodobými bolestmi zad v oblasti bederní páteře. Bolesti u něj začaly již kolem 23 let, poté na nějakou dobu ustoupily a vrátily se kolem 35 let. Klient pravidelně zažívá tzv. ataky, kdy se bolest a pohyblivost výrazně zhorší. Bolest je oboustranná, střídavě bolí pravá a levá strana. Občas bolest vyzařuje do levé dolní končetiny. Klient již v minulosti absolvoval různé metody léčby na jiných pracovištích, například klasickou fyzioterapii, fyzikální terapii, lymfatické masáže i byl u léčitele. Všechny metody vždy částečně ulevily od bolesti a za nějakou dobu se opět vrátily.


Vstupní vyšetření

Klient absolvoval základní vstupní vyšetření, tedy magnetickou rezonanci bederní páteře a komplexní vyšetření krve. Na MR byl pokročilejší nález, v segmentu L4/5 byl levostranný paramediální výhřez s přesahem 7/10/16 mm v různých rozměrech, který utlačoval odstupující míšní kořen L5 vlevo. V segmentu L5/S1 prominuje disk s přesahem 5mm, na tomto disku je navíc přítomna trhlina ve vazivovém prstenci. Z vyšetření krve je patrný mírně zhoršený lipidový metabolismus a klient se zároveň léčí na vysoký tlak.


Návrh léčby

Na základě vyšetření byla klientovi navržena dlouhodobá intenzivní léčba trvající přibližně 6-8 měsíců. Klient docházel pravidelně 2x týdně na terapie trvající 2 hodiny. Klient absolvoval rozšířenou elektroterapii, spinální dekompresi, měkké techniky a laseroterapii. Po odeznění akutní fáze léčby bylo zařazeno i fyzioterapeutické cvičení. Paralelně k nám klient docházel i na přístrojovou léčbu zdravotnickým přístrojem ReduStim, zaměřenou na snížení cholesterolu a vysokého tlaku.


Výsledek léčby

Klient aktuálně dochází pouze na fyzioterapeutické cvičení a občasnou dekompresní léčbu přibližně 1x za 2 měsíce. Cvičí doma 3x denně a je instruován v oblasti školy zad. Subjektivně je klient již několik měsíců bez bolesti, občas ještě cítí mírnou bolest v jednom bodě na levé straně páteře, ale pouze po vysoké námaze, druhý den bolest odezní. Vysoký tlak se mu snížil, a proto nebere již léky na vysoký tlak ani na bolesti a má snížené hodnoty viscerálního tuku. Klient byl po roce zaslán na výstupní magnetickou rezonanci pro objektivní posouzení změny stavu. Na MR je patrné výrazné zmenšení výhřezu L4/5 přibližně o 3-6 mm v různých rozměrech. V segmentu L5/S1 se vyklenutí disku nezmenšilo, ale již se zahojila trhlina ve vazivovém prstenci disku, což je prvním krokem ke zmenšení vyklenutí. ploténky Pokud bude klient dále pokračovat v intenzivním cvičení a dodržovat režimová opatření, výhřez se časem plně vstřebá.

Níže se můžete podívat na MR klienta K.P. těsně před léčbou (prosinec 2019) a po roce léčby (leden 2021).


2 599 zobrazení

Comments


bottom of page