top of page

Laseroterapie a její využití při bolestech zad

Bezpečná, účinná a neinvazivní léčba


Laserová terapie o nízké intenzitě záření je bezpečná, účinná a neinvazivní metoda fyzikální léčby. Její efekt je primárně stimulační a nemá tedy potřebnou sílu na poškození buněk.

Má význam při zmírňování a odstraňování mnoha bolestivých stavů. Lze ji snadno aplikovat a má relativně krátkou dobu léčby v závislosti na výkonu přístroje, použitých vlnových délkách a velikosti ošetřované oblasti. Navíc i přes desetiletí používání v praxi ani četné klinické studie neodhalily trvalé nebo závažné vedlejší účinky ošetření laserovou terapií.

Výjimečně se může po ošetření tkáně objevit dočasná a mírná bolest v oblasti aplikace, která je nicméně způsobena opětovnou stimulací zánětlivého procesu. Po 24 – 48 hodinách by veškeré pocity diskomfortu měly ustoupit.Laser, který používáme u nás na klinice k terapii spadá též do nízkointenzivní laserová terapie (LLLT = Low-Level Laser Therapy), která stimuluje hojení za použití nízkých hladin světla.

LLLT technice se přezdívá též "studená" laserová terapie, protože nižší úroveň světla nestačí k zahřátí tělesné tkáně jako je tomu např. u vysokovýkonných chirurgických laserů, které se používají k odstraňování nádorů či koagulované tkáně. Laserovou terapii tedy používají lékaři i kliničtí pracovníci k hojení ran a ovlivnění bolesti.

Při aplikaci laserového paprsku procházejí netepelné fotony světla, které jsou emitovány laserem, vrstvami kůže (dermis, epidermis a podkožní tkání neboli tukem pod kůží). Různé vlnové délky a výkony nízkoúrovňového světla jsou aplikovány přímo na cílovou oblast. Jakmile světelná energie projde vrstvami kůže a dosáhne cílové oblasti, tělesná tkáň světlo absorbuje. To poté spouští v buňce sérii dějů, které vedou k reparaci poškozené nebo poraněné tkáně, podporují regeneraci, snižují bolestivost a zánět a celkově zkracují dobu hojení díky zvýšení vnitrobuněčného metabolismu.


Okamžité a dlouhodobé přínosy


Přínosy a výsledky laserové terapie pro pacienty jsou významné. Největším přínosem LLLT pro pacienta je rychlá úleva od symptomů. Pacienti, kteří podstoupí laserovou terapii, se uzdravují o 50-60% rychleji a dochází u nich k obnovením rozsahu a funkčnosti pohybu i síly.

Přestože pacient cítí dotyk laserového zařízení s kůží, je zákrok neinvazivní a naprosto bezbolestný. Při terapii by ošetřovaný neměl cítit žádné vibrace ani teplo. Výhodou je kromě neinvazivnosti terapie a širokého spektra účinků také délka samotného ošetření, které trvá pouhých pár minut.Rychlejší hojení ran


Fotony světla z laserů pronikají do tkáně a urychlují buněčnou reprodukci a růst. V důsledku působení laserového světla se rychleji obnovují buňky šlach, vazů, nervů a svalů. Laserová terapie je tedy účinná také na otevřené rány či aktivní jizvy.Na bolesti a záněty


Laser snižuje citlivost nervů tím, že snižuje množství chemické látky vyvolávající bolest zvané bradykinin. Normalizuje iontové kanály a uvolňuje endorfiny (přirozený lék těla proti bolesti) a enkefaliny (podobné endorfinům), které mají analgetický účinek.


Protizánětlivý efekt


Laser zvyšuje množství ATP (adenosintrifosfát), což je tělesná uložená energie. Toto zvýšení energie urychluje opravné procesy v buňce. Laser též způsobuje rozšíření tepen a žil v okolí poranění, takže pomáhá odstraňovat poškozené buněčné zbytky a přivádí potřebné množství živin a kyslíku.

Současně se zvyšuje aktivita bílých krvinek, což vede k efektivnějšímu procesu buněčné opravy. Při tom se snižuje počet některých látek, které umocňují tvorbu zánětu, a zároveň dává vzniku velkému množství prospěšných antioxidantů.


Snížená tvorba vazivové tkáně


Laserová terapie také snižuje tvorbu vazivové tkáně (tkáň, která vzniká po poškození primární tkáně opakovanými pohyby, pořezáním, poškrábáním, popálením nebo operací a nahrazuje tkáň původní, avšak chybí jí její elementární funkce). Laserové světlo taktéž zlepšuje činnost cév. Urychluje tvorbu vzniku nových kapilár v poškozené tkáni, tedy uspíší proces hojení a rychleji uzavírá rány.

Stavy léčené pomocí laserové terapie

 • Akutní poranění měkkých tkání, např. podvrtnutí

 • Chronické bolestivé syndromy

 • Lumbalgie (bolest bederní páteře)

 • Neuropatické bolesti (např. po výhřezu ploténky)

 • Pooperační bolesti

 • Jizvy a infikované rány

 • Lymfedémy (př. po mastektomii)

 • RSI syndromy (syn. karpálního tunelu, tenisový loket apod.)

 • Bolesti krku i zad

 • Zmrzlé rameno

 • Zlomeniny a zhmožděniny

 • Osteoartróza

 • Vředy, např. diabetické vředy

 • Popáleniny


Výhody nízkoúrovňové laserové terapie oproti lékařské léčbě

 • Bezpečné a rychlé výsledky

 • Lze ji použít ihned po poranění, navíc nad čepy, destičkami a kostními výčnělky

 • Úleva od bolesti bez léků

 • Nemá vedlejší účinky jako některé protizánětlivé léky a léky proti bolesti

Shrnutí účinků nízkoúrovňové laserové terapie

 • Snižuje otok a zánět: Stimuluje lymfatickou drenáž a snižuje tak otoky.

 • Ulevuje od bolesti: Inhibuje nervy související s místem bolesti.

 • Zkracuje dobu hojení: Stimuluje buňky v okolí poranění a zvyšuje tak rychlost, kvalitu a sílu obnovy tkání.Klinická studie

Z nedávno proběhlé studie z let 2020 až 2021, která sledovala účinek laserové terapie s nízkou intenzitou u pacientů s diskogenní lumbální radikulopatií vyplynulo, že LLLT terapie se ukázala jako naprosto vhodnou doplňkovou terapií fyzioterapeutického postupu při léčbě akutních i chronických bolestí zad s kořenovým drážděním, způsobeným degenerací disku v bederní páteři.

Studie zahrnovala 110 pacientů s degenerativními změnami meziobratlových plotének s průměrným věkem 38 ± 7,4 let, přičemž pacienti byli rozděleni do dvou skupin a to experimentální a kontrolní. Pacienti v kontrolní skupině měli terapii složenou pouze z fyzioterapeutického cvičení na bolest zad, zatímco experimentální skupina měla kromě cvičení naordinovanou též léčbu laseroterapií. Obě skupiny poté u fyzioterapeuta absolvovaly přesně 18 léčebných sezení.

Výsledky léčby byly měřeny první den a poté po posledním sezení. Testována byla výsledná intenzita bolesti, stav funkčního postižení, rozsah pohybu v bederní oblasti (L-flexe a L-extenze) a neurologického testování u každého pacienta.Vysvětlivky ke grafu

Skupina A - experimentální s laserovou terapií a fyzioterapií

Skupina B - kontrolní pouze s fyzioterapeutickým cvičením

VAS: Vizuální analogová škála pro zjištění subjektivního stavu bolesti

ODI: Oswestry index disability zjišťuje kvantifikaci postižení v případě bolesti zad

Lumbar Flexion - pohyby do předklonu v bederní páteři

Lumbar Extension - pohyby do záklonu v bederní páteři


Závěry

Jak experimentální, tak kontrolní skupina vykazovala v určitých časových intervalech významné zlepšení svých individuálních výsledků. Na základě výpočtů velikosti účinku se však ukázalo, že význam naměřených rozdílů na konci léčby byl velký.

Nízkoúrovňová laserová terapie o vlnové délce 830 nm a dávce 3 J/bod u akutní bolesti bederní páteře se tedy ukázala jako účinný doplněk konvenční fyzikální terapie, který významně zlepšil lokální pohyby trupu, intenzitu bolesti a související funkční postižení ve srovnání se samotnou konvenční fyzikální terapií. Síla korelace mezi proměnnými experimentální skupiny je navíc výraznější než u kontrolní skupiny. Kromě toho nebyly během používání LLLT ani po něm pozorovány žádné závažné vedlejší účinky.

1 239 zobrazení

Commentaires


bottom of page