top of page

Nejčastější páteřní onemocnění pod drobnohledemZajímalo Vás někdy, jak vypadají různé typy degenerativních i dalších onemocnění páteře, o kterých lékaři píší do Vašich zdravotních záznamů? Pojďmě si dnes ty nejběžnější stavy páteře blíže ukázat a v krátkosti představit...


Příčiny poruch páteře

Poruchy páteře mají v závislosti na konkrétním stavu širokou škálu příčin. U některých stavů dosud nejsou příčiny zcela známy. Mezi nejčastější patří:

 • Poranění od drobných až po traumatické

 • Degenerativní opotřebení způsobené stárnutím

 • Nehody nebo pády

 • Vrozené poruchy (přítomné od narození)

 • Lokální zánět

 • Infekce

 • Dědičné poruchy


Degenerativní onemocnění plotének

Jedná se o zcela běžný i častý zdravotní stav, při kterém dochází k vysychání a rozpadu rosolovité látky, která tvoří tlumící část ploténky mezi obratli. Tento stav dále může vést k vyklenutí (bulging disku) nebo výhřezu ploténky a také k tvorbě kostních ostruh (osteofytů).

Degenerativní onemocnění plotének může způsobovat bolesti zad i krku a také tlak na míchu a nervy, což může mít vliv na funkci nervů. Toto onemocnění obvykle souvisí s věkem, ale degenerační proces může nastartovat i náhlé zranění.


Příznaky

Jednoduše řečeno, degenerativní onemocnění plotének se nejčastěji vztahuje na příznaky bolesti v oblasti kříže a krku způsobené opotřebením zádových plotének.

Můžete pociťovat bolest, necitlivost nebo brnění, které má tendenci se zhoršovat při pohybech, jako je ohýbání a natahování. Někdy jsou, zvláště počáteční stavy, bezpříznakové. V jiných případech degenerativní onemocnění plotének způsobuje slabost a palčivou, vystřelující bolest v oblasti rukou nebo nohou (radikulární bolest).

Degenerativní onemocnění plotének obvykle sestává ze slabé chronické bolesti s přerušovanými epizodami výrazné bolesti. Bolestivá degenerace je běžná v krku (krční páteř) a v kříži (bederní páteř). Tyto oblasti páteře jsou nejvíce ohýbané a jsou pod největším tlakem, a proto jsou nejnáchylnější na degeneraci plotének.Je důležité zmínit, že degenerace plotének může vést nebo urychlit nástup dalších poruch páteře jako jsou:

 • Spinální stenóza

 • Artróza

 • Spondylolistéza

 • Skolióza


Spinální stenóza

Neboli zúžení průchodu páteřního kanálu. S ní se na páteři nejčastěji setkáme v bederní oblasti.  Při tomto onemocnění dochází k postižení nervových vláken či celých nervových kořenů.Na tomto zúžení se podílí jednak vrozeně úzký páteřní kanál a též degenerativní změny páteře (výrůstky) vzniklé v průběhu života. Začátek potíží se objevuje nejčastěji po 50. roce věku.

Charakteristickým příznakem tohoto onemocnění bývají tzv. neurogenní klaudikace. Po určité době stání ve vzpřímené poloze či po chůzi na určitou vzdálenost vznikají bolesti vyzařující ze zad do jedné nebo obou dolních končetin, často jsou následované slabostí. K úlevě dochází po usednutí, ulehnutí, nebo předklonění. Bolesti v zádech nebývají výrazné. Potíže při chůzi vznikají zpravidla při zúžení páteřního kanálu ve větším rozsahu.


Facetová artróza

Facety jsou klouby v zadní části páteře. Pomáhají vyrovnávat páteř a zajišťují její správné nastavení. Facety probíhají podél obratlů páteře a pomáhají nám při konkrétních pohybech, například při otáčení a jiných rotačních pohybech páteře. Jsou tedy nezbytné pro správnou funkci zad.

Za normálních okolností jsou k facetám připojeny chrupavky a pouzdra obsahující tekutinu, které poskytují polstrování a mazání proti ostatním páteřním kloubům. Když se tato chrupavka časem opotřebuje nebo poškodí, mohou se facetové klouby třít o jiné páteřní kosti nebo klouby. To může způsobit nepříjemné pocity, nebo dokonce extrémní bolest zad a dalších částí těla.Symptomy onemocnění

 • Bolest dolní části zad, která se zhoršuje ráno

 • Bolest, která se zvyšuje v době nečinnosti

 • Bolest při ohýbání páteře nebo při provádění rotací

 • Bolest, která obvykle zůstává na jednom místě (vyzařuje zřídka)

Rizikové faktory vzniku

 • Špatné držení těla

 • Mechanicky opakovaná a namáhává činnost

 • Autonehody a další úrazy páteře

 • Artritida facetového kloubu

 • Osteoartroza

 • Obezita

Spondyloartritida = Spondylóza

Artritida je otok a citlivost jednoho nebo více kloubů. Předpona spondylo poté značí, že většina napadených kloubů se nachází v páteři. Hlavními příznaky artritidy jsou bolest a ztuhlost kloubů, které se obvykle s věkem zhoršují. Nejčastějšími typy artritidy jsou osteoartritida a revmatoidní artritida.

Osteoartritida způsobuje rozpad chrupavky - tvrdé, kluzké tkáně, která pokrývá konce kostí v místě, kde tvoří kloub.

Revmatoidní artritida je onemocnění, při kterém imunitní systém napadá klouby, počínaje jejich výstelkou. Krystalky kyseliny močové, které se tvoří při nadměrném množství kyseliny močové v krvi, mohou způsobit dnu.

Další typy artritidy mohou způsobit infekce nebo primární onemocnění, jako je lupénka nebo lupus.

Obr. zleva: zdravý kloub, osteoartritida a revmatoidní artritida

Příznaky

 • Bolesti i v noci

 • Ranní ztuhlost

 • Otoky

 • Zarudnutí

 • Snížený rozsah pohybu

 • Zlepšení bolesti po cvičení

 • Zhoršení bolesti v klidu


Spondylóza na páteři

Rizikové faktory

 • Artritida v rodinné anamnéze

 • Vyšší věk

 • Ženské pohlaví

 • Předchozí zranění kloubů

 • Obezita


Spondylolistéza

Spondylolistéza je stav posunu obratle, při kterém se kost posune ze své správné polohy na kost pod ní. Pokud dojde k příliš velkému posunu a kosti začnou tlačit na nervy či míchu, bývá k nápravě tohoto stavu nutná operace.Typy spondylolistéz

 • Degenerativní - vzniká degenerací chrupavky v důsledku artritických změn v páteři (nejběžnější)

 • Dysplastická - je dána vrozenou vadou páteře - např. defekt na obratli

 • Istmická - způsobena opakovaným traumatem (nejčastěji u sportovců využívající nadmírný záklon páteře)

 • Traumatická - způsobená zlomeninou pediklu, lamely nebo facetových kloubů (části obratle) v důsledku přímého úrazu nebo poranění

 • Patologická - způsobená kostním defektem nebo abnormalitou, např. nádorem

Příznaky

 • Bolest dolní části zad podél sedacího nervu

 • Bolest při sezení a pokusu o vstávání

 • Zvýšené svalové napětí v oblasti zadní části stehen

 • Bolest, necitlivost nebo mravenčení ve stehnech a hýždích

 • Citlivost v oblasti obratle, který není na svém místě

 • Slabost v nohách

 • Chůze "v předklonu"

 • Změny funkce močového měchýře


Výhřez ploténky neboli disková hernie

K herniaci ploténky dochází, když její rosolovité jádro tlačí na vnější prstenec v důsledku opotřebení nebo náhlého zranění. Tento tlak proti vnějšímu prstenci může způsobit bolest dolní části zad.

Pokud tlak pokračuje, může rosolovité jádro protlačit celý vnější prstenec disku nebo způsobit jeho vyboulení. Tím dochází k tlaku na míchu a blízké nervové kořeny. Nejenže dochází k mechanickému stlačování (útlaku) nervů, ale materiál disku také uvolňuje chemické dráždivé látky, které přispívají k zánětu nervů. Při podráždění nervového kořene může dojít k bolesti, necitlivosti a slabosti jedné nebo obou nohou, což je stav nazývaný ischias.


Příznaky mohou zahrnovat

 • Necitlivost, pocit píchání, brnění nebo pálení v končetinách (jedné či obou rukou nebo nohou)

 • Vyzařující bolest od centra v páteři po postiženém nervu do aker

 • Bolest v hýžích či za lopatkou (možno i oboustranně)

 • Pocit slabosti v postižených končetinách

 • Ztráta kontroly nad močovým měchýřem či střevy

 • Necitlivost v oblasti genitálií

 • Impotence u mužů


Poranění míchy

Nejnižší část míchy, která není po úrazu poškozena, se nazývá neurologická úroveň úrazu.

"Úplnost" poranění se vztahuje k tomu, jak moc je ztracen cit. Míra poranění míchy se tedy klasifikuje na:

Úplné. Pokud je pod poraněním míchy ztracen veškerý cit a veškerá schopnost ovládat pohyb, nazývá se poranění kompletní.

Neúplné. Pokud pod postiženou oblastí zůstane zachován určitý cit a schopnost ovládat pohyby, označuje se poranění jako neúplné.

Ztráta citu a kontroly pohybu se označuje jako ochrnutí. Ochrnutí v důsledku poranění míchy může být označováno jako:

Tetraplegie, známá také jako kvadruplegie. To znamená, že poraněním míchy jsou postiženy paže, ruce, trup, nohy a pánevní orgány.

Paraplegie. Toto ochrnutí postihuje celý trup, nohy a pánevní orgány nebo jejich část, nikoli však ruce.


Poranění míchy způsobuje

 • Ztrátu hybnosti

 • Ztrátu nebo změnu citlivosti (změna schopnosti cítit teplo, chlad a dotyk)

 • Ztrátu kontroly nad střevy nebo močovým měchýřem

 • Přehnanou reflexní aktivitu nebo křeče

 • Změny sexuálních funkcí, sexuální citlivosti a plodnosti

 • Bolest nebo intenzivní bodavý pocit způsobený poškozením nervových vláken v míše

 • Potíže s dýcháním, kašlem nebo vylučováním sekretu z plic


Urgentní příznaky po nehodě

 • Extrémní bolest zad nebo tlak v krku, hlavě nebo zádech

 • Slabost, nekoordinovanost nebo ztráta kontroly nad kteroukoli částí těla

 • Necitlivost, brnění nebo ztráta citu v rukou, prstech, chodidlech nebo prstech na nohou

 • Ztráta kontroly nad močovým měchýřem nebo střevy

 • Problémy s rovnováhou a chůzí

 • Potíže s dýcháním po úrazu

 • Zkroucený krk nebo záda


Nejběžnější příčiny

 • dopravní nehody

 • pády z výšek nebo skoky do vody tzv. naslepo

 • úrazy při sportu nebo rekreaci

 • nemoci jako rakovina, artritida, osteoporóza a záněty míchy

 • nekompetentní manipulace a mobilizace zejména krční páteřeZávěrem

Pokud se potýkáte s výhřezem ploténky, spinální stenózou nebo spondylolistézou, která není indikována k jasné operaci, neváhejte nás kontaktovat přes naše webové stránky: https://www.altaneaclinic.cz/ a zjistit možnosti své léčby.

Zdroje:


14 zobrazení

Comentários


bottom of page