top of page

Redustim aneb jak nastartovat zdravý metabolismusCo je ReduStim?


ReduStim byl vyvinut v roce 2009 francouzskou společností Cosmosoft. Jedná se o biomagnetickou metodu, lépe řečeno přístroj, který kombinuje střídavé nízkofrekvenční magnetické pole a řízený mikrotlak pro redukci břišního tuku a úpravu velikosti pasu.

Metoda pro redukci viscerálního tuku a snížení obvodů těla. Navíc stimuluje lymfatickou drenáž a odstraňuje z buněk toxiny a zadržovanou vodu.

Skládá se ze zařízení připojeného ke speciálnímu obleku (vysoké kalhoty). Oblek pokrývá velkou část těla od nohou až po horní část břicha. Díky biomagnetickému působení postupně odstraňuje podkožní tuk nacházející se těsně pod vrstvou kůže i hluboký, tedy vnitřní tuk v břiše (viscerální tuk), který je spojen s významnými zdravotními riziky.Jak ReduStim funguje?


Technika ReduStim kombinuje dvě biomagnetická působení pomocí generátoru vln. Integrovaný oblek obsahuje šest induktorů (pasivní elektronické součástky, které uchovávají energii ve formě magnetického pole), které pak přenášejí magnetickou energii do konkrétních cílových oblastí.

Cílové oblasti jsou: břicho, vnější část stehen, vnitřní část kolen a lýtka.

Hlavní působení rozptyluje střídavé nízkofrekvenční magnetické pole, které stimuluje uvolňování viscerálních tukových buněk. Sekundární odvodňovací účinek působí tlakem směrem nahoru a stimuluje biologické lipolytické (spalovací) mechanismy těla. To napomáhá odvádění mastných kyselin prostřednictvím tělesného oběhového systému a odstraňování toxinů.


Viscerální tuk


Viscerální tuk je druh tělesného tuku, který leží hluboko v břišních stěnách a obklopuje vnitřní orgány. V malém množství je prospěšný, protože chrání orgány uvnitř těla. V některých případech se označuje jako "aktivní tuk", protože tyto tukové buňky nejenže ukládají energii, ale také produkují zánětlivé markery. Z tohoto důvodu je nadbytek viscerálního tuku nebezpečný a zvyšuje riziko vzniku metabolického syndromu a dalších onemocnění.

Množství viscerálního tuku ovlivňuje do jisté míry genetika, ale klíčovým faktorem je životní styl.

Genetika určuje tvar našeho těla a způsob, jakým se viscerální tuk ukládá. Nevhodná strava s vysokým podílem tučných potravin a sacharidů spolu s neaktivním životním stylem jsou hlavními strůjcem nárůstu viscerálního tuku. Svou roli v tomto případě může také hrát i stres a nedostatek spánku.Nejzřetelnějším příznakem zvýšeného viscerálního tuku je rostoucí břicho, typicky vypadající „pivní bříško“ u mužů a větší obvod pasu u žen. Za rostoucí břicho může i podkožní tuk. Ten se ale ukládá těsně pod kůží, můžete ho stisknout mezi prsty. Viscerální tuk se nachází až za břišními svaly, tudíž, ho nemůžeme nahmatat . Zatímco podkožní tuk se rád ukládá i na bocích a stehnech, viscerální tuk naleznete pouze v oblasti břicha a trupu.


Přesný výpočet množství viscerálního tuku je však poněkud složitější. Vzhledem k tomu, že ho nelze přímo vidět ani nahmatat, je jediným přesným způsobem měření vyšetření magnetickou rezonancí (MRi) nebo počítačovou tomografií (CT), které se běžně neprovádí.


Proč si dělat starosti s viscerálním tukem?


Pokud máte nadbytečný tuk v oblasti břicha a středu těla, měli byste hledat řešení, jak to změnit, jelikož by se u vás v pozdější době mohli objevit zdravotní obtíže. Břišní tuk (viscerální tuk) se nachází pod svaly, v hluboké vrstvě, kde obklopuje životně důležité tělesné orgány.

Množství viscerálního tuku napovídá o metabolismu tuků a hladině cholesterolu v těle.

Oblast břicha se za obézní považuje, pokud je váš obvod pasu vyšší než 88 cm u žen a více než 102 cm u mužů. Četné vědecké studie prokázaly výrazné souvislosti se zvýšeným viscerálním tukem u pacientů s některými srdečně-cévními onemocněními, rakovinou a také neplodností u obézních pacientů.Proč podstoupit terapii metodou Redustim? 


Četné studie ukazují, že břišní obezita s sebou nese velmi vysoké riziko kardiovaskulárních onemocnění, cévní mozkové příhody, ischemické choroby srdeční, infarktu myokardu, zvýšeného krevního tlaku, cukrovky 2. typu a také PCOS (syndromu polycystických vaječníků).


ReduStim působí na tělo a na stimulaci lipolýzy (spalování tuku) v buňkách. Funguje

tak, že otevírá vápníkové kanály a stimuluje uvolňování vápníku ze sarkoplazmatického retikula, čímž vyvolává svalovou kontrakci v hladkém a příčně pruhovaném svalstvu. Tato nepostřehnutelná svalová kontrakce pak vyvolá spotřebu energie ve formě ATP, což vyvolá přirozenou lipolýzu. Díky této technologii dochází k uvolnění tuku z buněk, uvolnění energie a spalování nadbytku mastných

kyselin (nejmenších stavebních jednotek tuků).

Celkový efekt terapie je podpořen lymfodrenáží, která pomáhá detoxikovat organismus. 

Dále snižuje hmotnost v oblasti břicha, proto prospívá zdraví i vzhledu. Redustim však nepůsobí pouze na oblast břicha, ale též i na další partie jako jsou hýždě, stehna, lýtka, ale také paže. Přístroj také stimuluje zrychlení metabolismu svalů.


Výsledky terapií 


Klinické studie prokázaly, že ReduStim přináší průměrný úbytek obvodu pasu o 7 cm po 12ti 30 minutových sezeních. Ukázaly též úbytek 5,45 kg z hmotnosti pacienta a též pokles BMI o 6%. Dále redukci tělesného podkožního tuku o 4,1% a redukci břišního viscerálního tuku o 8,2 %.

Zlepšení kardiovaskulárních ukazatelů ve smyslu snížení cholesterolu a triglyceridů v krvi.

V neposlední řadě též snížení rizika kardiovaskulárních chorob a diabetu. Jedna konkrétní studie na ženách podstupujících IVF (umělé oplodnění) zjistila zlepšení reakce vaječníků na stimulaci a embryologie. Výsledkem redukce podkožního tuku může být také to, že pacienti po sérii ošetření sníží velikost šatů o dvě velikosti.


Průběh léčby u nás na klinice


A jak probíhá terapie u nás? Při první návštěvě nejdříve odebereme anamnézu, je pro nás důležité vědět to, zda nemáte jednu z kontraindikací (viz. níže), kvůli kterým byste terapii nemohli podstoupit, dále jestli nemáte předepsanou dietu, sportuje, jak kvalitní máte spánek a jaké jsou vaše stravovací návyky. Následuje změření obvodů těla, hmotnosti a dalších markerů jako je tělesný a podkožní tuk, metabolický věk, podíl kosterních svalů, též podíl vody v těle a v neposlední řadě změření BMI atd..

Společně Vám na míru naplánujeme management terapií.

Konkrétně délku jedné terapie a také frekvenci návštěv. Vysvětlíme si režimová opatření, která jsou potřeba dodržovat ať už v oblasti stravy, pitného režimu, spánku, tak v neposlední řadě hlavně pohybových aktivit. Dále již následuje samotná terapie metodou ReduStim. Před každou terapií se manuálně uvolňují lymfatické uzliny, aby došlo k lepšímu proudění lymfy (nemusíte se obávat, ukážeme Vám, jak na to). Poté si již lehnete do speciálního obleku a terapie začíná.Jedno ošetření ReduStim spotřebuje přibližně 30-40 % celkové spotřeby energie jedince.

Takže u průměrné ženy, která denně spotřebuje asi 2 000 kcal, spálí ReduStim asi 800 kcal - což je dost na to, aby to mělo silný vliv na viscerální tuk.

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme 12 sezení ReduStim dvakrát nebo třikrát týdně.


Klíčové vlastnosti a výhody ReduStimu

 • Bezbolestný a neinvazivní 

 • Šetrný, přirozený pro organismus

 • Bezpečný a účinný 

 • Bez nežádoucích účinků

 • Minimální nepohodlí


Metoda je určena pro pacienty 

 • s nadváhou nebo obezitou

 • s vysokým cholesterolem

 • s poruchami metabolismu

 • s cukrovkou 2. typu

 • s obezitou po těhotenství

 • s obezitou v oblasti břicha u žen v období menopauzy

 • s poruchou plodnosti spojenou s obezitou


Kdy naopak není doporučeno s metodou začínat

 • Kožní onemocnění nebo poranění kůže

 • Těhotenství

 • Kardiostimulátor

 • Závažná onemocnění

 • Nádorové onemocnění
Kombinace ReduStimu s dalšími procedurami k redukci hmotnosti

ReduStim se primárně zaměřuje na viscerální tuk v oblasti břicha, proto ho lze kombinovat s dalšími procedurami tvarování postavy, například pro redukci podkožního tuku nebo pro individuální zpevnění svalů.

Důležitým aspektem je ovšem pohyb, strava a dostatek spánku.

Špatnou stravu nelze překonat ani při veškerém cvičení na světě, totéž platí pro ReduStim. Přístroj je výborným doplňkem pro váš zdravý životní styl. Pokud však hledáte rychlé řešení úbytku hmotnosti, které zahrnuje minimální dietní nebo cvičební disciplínu, pak tato metoda pravděpodobně nebude tou pravou pro vás. Aby se dosáhlo požadovaných a realistických výsledků doporučujeme kromě terapií, také úpravu životního stylu, jako je pravidelné cvičení a dodržovat pečlivý jídelníček.Zdroje:

Yu, J. Y., Choi, W. J., Lee, H. S., & Lee, J. W. (2019). Relationship between inflammatory markers and visceral obesity in obese and overweight Korean adults: An observational study. Medicine, 98(9), e14740. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000014740 

Beilin, G., Benech, P., Courie, R., & Benichoux, F. (2012). Electromagnetic fields applied to the reduction of abdominal obesity. Journal of cosmetic and laser therapy : official publication of the European Society for Laser Dermatology, 14(1), 24–42. https://doi.org/10.3109/14764172.2011.649763

B., P, B., B, I., HA, G., Al Marush, S., & Haddad. (2018). Impact of electromagnetic fields stimulation on metabolic syndrome, infertility and abdominal fat-related diseases for overweight or obese patients. Integrative Obesity And Diabetes, 4(3). https://doi.org/10.15761/iod.1000211


16 zobrazení

Comentários


bottom of page