top of page

Syndrom neúspěšné operační léčby páteře

Ocitli jste se v situaci, kdy vám řekli, že potřebujete operaci zad? Nejste sami. Bolesti zad jsou nejrozšířenějším typem chronické bolesti vůbec. Pokud vám však lékař řekl, že potřebujete operaci zad, například stabilizaci páteře, možná budete chtít znát své možnosti. Různé studie ukázaly, že většina operací zad nedokáže bolest zcela zmírnit.

Syndromem neúspěšné chirurgické léčby degenerativního onemocnění bederní páteře, se rozumí přetrvávání bolestí v zádech a dolních končetinách nebo obojí. Jedná se o chirurgicky již neřešitelný stav po jedné či několika operacích v oblasti páteře, které byly indikované k odstranění bolesti zad a dolních končetin či obou oblastí bez příznivého efektu.

Statistiky úspěšnosti a neúspěšnosti operací zad


Navzdory vysokému počtu operací zad se bohužel stav mnoha lidí po operaci zad nezlepší. Podle přehledu v časopise Journal of Pain Research z roku 2016 se v až

74,6 % operací dolní části páteře nepodaří bolesti zad zmírnit. Toto číslo je tak vysoké, že pro něj existuje oficiální lékařský termín – syndrom neúspěšné operace zad tzv. FBSS (Failed back surgery syndrom).Podle jiné výzkumné studie se odhaduje, že v USA ročně trpí po operaci zad přibližně 80 000 lidí. Statistiky neúspěšných operací ukazují, že až 40% těchto lidí mají prokazatelně diagnostikovaný FBSS syndrom.

Vzhledem k tomu, že FBSS syndrom nebyl patofyziologicky přesněji vyhraněn, skupina pacientů s ním spojených zůstává široce heterogenní. Z toho důvodu nastává v literatuře značný rozptyl pooperačních obtíží a jeho výskyt kolísá mezi

5–50 % operovaných s mediánem mezi 15–20 % neúspěšných operačních výkonů.

Pokud budeme uvažovat o 15 % neúspěšných operací bederní páteře, pak je nutno podle databáze České spondylochirurgické společnosti očekávat více než 800 nových případů za rok (Statistika z roku 2006). Přitom pouze u 15% pacientů s chronickými bolestmi zad je nalezená jasná příčina potíží.


"Na základě důkazů je indikací k fúzi málo, ale to nebrání chirurgům, aby ji prováděli, ani pacientům, aby ji podstupovali. V důsledku toho se fúze stala synonymem drahé, riskantní a zbytečné operace zad.," říká Dr. Atlas, "ale je jen velmi málo lidí, kteří po fúzi páteře skutečně nemají žádné bolesti."

Statistiky úspěšnosti jsou nižší, ale frekvence operací vyšší


Počty operací, zejména bederní páteře, rok od roku stoupají závratným tempem, proto je zjevné, že dochází též k absolutnímu nárůstu počtu pacientů s tímto problémem.


Statistika z roku 2016 dále říká, že onemocnění páteře jsou nejčastější příčinnou pracovní neschopnosti. Při samotných tzv. otevřených operacích páteře činní pracovní neschopnost průměrně 3 měsíce. Každý rok se to týká 185 tisíc lidí. V praxi potom lidé s bolestí zad doma „promarodí“ přes 8 milionů dní.Další alarmující čísla říkají, že většina pacientů, kteří před operací bederní fúze užívají opioidní narkotika proti chronické bolesti, je užívají dlouhodobě i po operaci. Dr. Steven Atlas, docent medicíny lékařské fakulty na Harvardu, dokonce tvrdí: "Na základě důkazů je indikací k fúzi málo, ale to nebrání chirurgům, aby ji prováděli, ani pacientům, aby ji podstupovali. V důsledku toho se fúze stala synonymem drahé, riskantní a zbytečné operace zad.," říká Dr. Atlas, "ale je jen velmi málo lidí, kteří po fúzi páteře skutečně nemají žádné bolesti." Úleva může trvat jen několik let, než se stav opět zhorší. Dojde-li ke zmírnění bolesti, je často nízké.


Příčina bolestí zad


Pátrání po příčině bolestí páteře je poměrně složité, a to z důvodu velkého potencionálního množství generátorů, které bolest způsobují. Dá se říci, že jimi mohou být prakticky všechny struktury jako jsou klouby, vazy, paravertebrální svaly a fascie, meziobratlové ploténky, všechny kostěné struktury páteře, durální vak i páteřní cévy.

Mezi nejčastější zdroj vzniku bolesti, a to v 39% případech, řadíme obtíže týkající se meziobratlových plotének. S 20% výskytem četnosti vertebrogenních bolestí je následují degenerativní změny stavby jednotlivých kloubních spojení.


Meziobratlová ploténka ve stadiu degenerace produkuje neuroaktivní zánětlivé substance, které při kontaktu s kořenem způsobují jeho chemické dráždění. U FBSS jde obvykle o bolesti smíšené a určit jednoznačně typ bolestí bývá obtížné.

U neuropatické bolesti je zdrojem přímé postižení nervové tkáně. Nejčastěji jde o dráždění nervového kořene kompresí (výhřez ploténky, stenóza kanálu, stenóza foramin apod.) nebo chemicky (zánětlivé procesy).


Rizika vzniku FBSS


Mimo rizika úzce spojená s náročností operace jako takové, je třeba uvést i další faktory, které mohou vést ke vzniku FBSS syndromu. K faktorům vedoucím k přetrvání bolestí zad po operačním zákroku patří předoperační vyšetření či přesněji řečeno jejich nedostatečné provedení a posouzení ze strany lékařů. Stává se, že při diagnostice opomene lékař provést kompletní radiologické vyšetření funkčních snímků páteře nebo jen prosté magnetické rezonance, což může mít za příčinu přehlédnutí instability v daném segmentu páteře, případně chybnému určení stupně změn degenerace ploténky. To poté může vést ke špatně zvolené indikaci neadekvátního chirurgického postupu.Dalším faktorem chybné indikace chirurgického výkonu je nátlak na chirurga ze strany pacienta na provedení operace pro pocit rychlejšího řešení příčin obtíží. Lékař poté může takového pacienta indikovat k operačnímu zákroku, který pro něj nemusí být z mnoha důvodů vhodný.

Konečně i v pooperačním období existují příčiny pro vznik tohoto syndromu. Až v 20 % případů dochází k pokračování degenerace meziobratlové ploténky a s ním spojené instability páteřního kanálu.

Recidiva výhřezu ploténky ve stejném segmentu, který byl primárně operován zaujímá až 9% případů. Zapomínat bychom neměli ani na nedostatečnou rehabilitaci nebo naopak příliš velkou motivaci k návratu "do normálu", spojené s velkou mírou sportovních a jiných pohybových aktivit a prováděním nevhodných pohybů po operaci. Zařadit mezi tyto časté chyby tak můžeme i obecné nedodržování režimových opatření stanovených lékařem.


"Operace by měla být vždy až ta poslední varianta, nikoliv první."

Závěrem


Ačkoli se tedy na první pohled zdá, že operativní zákrok jako mávnutím proutku vyřeší všechny problémy spojené s bolestmi zad, opak často bývá pravdou. O ní se však již tak často nehovoří.

Samozřejmě je důležité zmínit, že existují určitě stavy a onemocnění páteře, které mohou ohrožovat život pacienta a operační zákrok je jediným řešením. Avšak ve většině případů se lze operačnímu zákroku vyhnout díky správnému cvičení pod odborným dohledem a odstraněním faktorů které vedly k bolesti zad.

Z toho důvodu je vhodné si vždy projít své možnosti a získat názor více stran, než se rozhodnete pro operativní řešení a vždy nejdříve vyzkoušet konzervativní přístup, tedy rehabilitace a fyzioterapii.


3 645 zobrazení

Comments


bottom of page