top of page

TERAPIE SUCHOU JEHLOU ČI AKUPUNKTURA?


O co se jedná?


Suchá jehla je technika, kterou fyzioterapeuti používají k léčbě bolesti a pohybových poruch. Fyzioterapeut zavádí do oblastí svalů "suchou" jehlu, tedy jehlu bez léků nebo injekcí.

Suchá jehla není akupunktura, která vychází z tradiční čínské medicíny prováděné akupunkturisty. Suchá jehla je součástí moderní západní medicíny a je podložena výzkumem.


Intramuskulární manuální terapie

Metoda je nejčastěji používána na tzv. myofasciální spoušťové body neboli trigger pointy, což jsou hyperdráždivá místa v kosterním svalu, která jsou spojena s hypersenzitivním hmatným uzlíkem v napjatém pásu svalového snopce. Spoušťové body mohou být na dotek citlivé a mohou přenášet bolest do jiných částí těla.

Při tomto invazivním zákroku se do kůže a svalu zavádí tenká jehla. Techniku suché jehly na spoušťové body lze provádět na úrovni povrchové nebo hluboké tkáně.
Co byste měli vědět o terapii suchou jehlou?

Fyzioterapeuti při technice používají zásadně jednorázové sterilní jehly. Při suché jehličkové terapii se používají tenké jehly ve tvaru nitě. Jehla proniká kůží a stimuluje základní myofasciální spoušťové body a svalové a pojivové tkáně. Technika tedy umožňuje fyzioterapeutovi zaměřit se na tkáně, na které není schopen dosáhnout rukama.


Pokud fyzioterapeuti používají suchou jehlu, je obvykle součástí širšího léčebného plánu. Suchá jehla může uvolnit nebo deaktivovat spoušťové body a zmírnit tak bolest nebo zlepšit rozsah pohybu. Opakovaný výzkum dokazuje, že suchá jehla zlepšuje kontrolu bolesti a snižuje svalové napětí. Výsledky studií také ukazují, že dokáže normalizovat dysfunkce koncových motorických plošek, ze kterých se nervové impulzy přenášejí do svalů. Tím lze urychlit návrat pacienta k aktivní rehabilitaci.


Mechanismy působení terapie

Bylo prokázáno, že suchá jehla okamžitě zvyšuje práh tlakové bolesti a rozsah pohybu, snižuje svalový tonus a snižuje bolest u pacientů s muskuloskeletálními potížemi. Mezi její mechanismy účinku patří:


  • Lokální reakce na záškuby: Suchá jehla může vyvolat "lokální záškubovou reakci", což je mimovolní míšní reflex, jehož výsledkem je lokalizovaná kontrakce postižených svalů, které jsou suchou jehlou ošetřovány. Lokální záškubová reakce může vést ke změně délky a napětí svalových vláken a stimulovat mechanoreceptory, jako jsou vlákna A beta, která poté v nervové soustavě tlumí vedení bolesti.


  • Účinky na krevní průtok: Trvalá kontrakce napjatých svalových pásů v trigger pointech může způsobit lokální ischemii (nedostatečný průtok krve tkání) a hypoxii (kyslíková nedostatečnost). Suchá jehla způsobuje rozšíření průsvitu v malých cévách, což vede ke zvýšení průtoku krve svalem a jeho okysličení.


  • Neurofyziologické účinky: Technika může vyvolat lokální a centrální nervové reakce, které obnoví hemostázu v místě spoušťového bodu, což vede ke snížení centrální i periferní senzibilizace na bolest.


  • Vzdálené účinky: Bylo též zjištěno, že suchá jehla aplikována na distální MTrP má analgetický účinek na proximální spoušťové body.


Suchá jehla vs Akupunktura


Suchá jehla i akupunktura spočívají v zavádění tenkých jehel do určitých částí těla, ale tím podobnosti končí. Rozdíl mezi suchou jehlou a akupunkturou spočívá v tom, že během akupunkturního sezení se jehly zavádějí do bodů podél meridiánových linií. Tyto linie představují tělesné orgány a vycházejí ze staré čínské medicíny. Akupunktura je založena na myšlence rovnováhy a obnovení správného toku energie v celém těle.

Během akupunktury se jehly nejčastěji používají k léčbě vnitřních potíží, včetně zažívacích problémů, nespavosti, stresu a chronické bolesti.


Léčba suchými jehlami je poměrně nová léčba vycházející z moderní západní medicíny. Tato léčba byla vyvinuta v 80. letech 20. století a během léčby se jehly zavádějí do spoušťových bodů neboli citlivých svalových pásů nacházejících se uvnitř větších svalů.


Když se jehly zavedou do spoušťových bodů, vyvolají reakci, která uvolní spoušťový bod a obnoví normální funkci. Rozdíl mezi suchou jehlou a akupunkturou spočívá v tom, že suchá jehla se používá k léčbě případů chronické a akutní bolesti bez použití léků, chirurgických zákroků apod.255 zobrazení

댓글


bottom of page