top of page

LÉČBA

Komplexní spinální rehabilitace je bezléková a kompletně neinvazivní léčba, která má schopnost odstranit příčinu dlouhodobých bolestí zad.

LÉČBA

KOMPLEXNÍ SPINÁLNÍ REHABILITACE

imageedit_8_7728322412.png
JAKÁ JE PŘÍČINA BOLESTÍ ZAD?

Dlouhodobé bolesti zad jsou ve většině případů způsobeny degenerovanou meziobratlovou ploténkou. Ploténky jsou aktivní tkáně, fungující primárně jako “polštář” odlehčující pohyby páteře a tlumící nárazy při denních aktivitách a pohybech Vašeho těla. Jakmile je Vaše páteř a ploténka dlouhodobě přetěžovaná, například dlouhým sezením, jednostranným zatížením či opakovaným zvedáním těžkých břemen, nedokáže dostatečně rychle regenerovat. Ploténka pod touto zátěží postupně ztrácí vodu a živiny, snižuje se její objem a ztrácí svou funkci. Dochází k jejich degeneraci, která může přejít až do dalšího stádia, tedy výhřezu či protruzi ploténky. Výhřez ploténky pak utlačuje nervový kořen či míchu, což se projevuje dlouhotrvající bolestí zad, která se může propagovat až do dolních nebo horních končetin.

 
JAK LÉČÍME?

Jak již bylo zmíněno, využíváme několik metod dohromady, tak aby Vaše páteř a ploténky dostali co potřebují. Cílem je odstranit bolest, posílit svalový korzet a zlepšit stav plotének a tím i celé páteře. Každá metoda má svůj primární účel, všechny však vedou ke SNÍŽENÍ BOLESTIVOSTI.

 
UVOLNĚNÍ TLAKU

Nejdůležitější je uvolnit tlak, který je dlouhodobě vyvíjen na Vaše ploténky. Tento tlak je způsoben nejen gravitačními silami při sezení či stání, ale i zkrácenými svaly podél páteře. Na uvolnění tlaku využíváme nejmodernější přístrojové trakční lehátko, které oddálí Vaše obratle. Díky němu jsou ploténky schopny opět nasávat vodu a živiny. Pro uvolnění tlaku vyvíjeného svaly používáme různé manuální techniky, nahřívací lampy a protahovací cvičení.

 
URYCHLENÍ HOJENÍ         

Pro podporu regenerace a hojení je potřeba zlepšit lokální cirkulaci krve v okolí Vašich plotének. Ploténky nemají vlastní cévní zásobení a živiny a vodu přijímají z okolí. Pro zlepšení krevní cirkulace využíváme fyzikální přístroje pro elektroterapii a laseroterapii, které stimulují lokální metabolismus. Na základě vyšetření krve v některých případech volíme i doplňky stravy, které obsahují látky podporující hojení tkání.

 
STABILIZACE PÁTEŘE     

Všechny dosavadní kroky vedly především k uvolnění tlaku a odstranění bolesti. Abychom však dosáhli toho, že pacient je schopen tento efekt udržet i po odchodu z naší kliniky, je do léčebného plánu zařazené fyzioterapeutické cvičení. Toto cvičení cíleně posiluje a aktivuje svaly, které páteř nejen stabilizují, ale zároveň při jejich správném zapojení dokáží vytvořit aktivní trakci páteře při denních činnostech člověka, jako například chůze.

 

PO LEVÉ STRANĚ NAD OBRÁZKEM SI MŮŽE ROZKLIKNOUT KONKRÉTNÍ METODY, PRO PODROBNĚJŠÍ VYSVĚTLENÍ

bottom of page