top of page

BolestCo je to bolest?

Bolest je definována jako subjektivní, nepříjemný pocit zprostředkovaný nervovým systémem a mozkovou kůrou, související s možným nebo aktuálním poškozením tkáně. Zjednodušeně řečeno, jedná se o varovný signál těla, že něco není v pořádku. Proto vždy není dobré bolest tzv. přechodit, ale není ani vhodné okamžitě si na bolest vzít lék.

"Většina běžně dostupných léků pouze tlumí signály přijímané z poškozené oblasti a otupují reakci naši nervové soustavy na bolestivý podnět. Nic dalšího ovšem neřeší ani neléčí."

U bolesti méně intenzivní a počínající není proto vhodné vzít si ihned pilulku proti bolesti, protože po jejím užití přestanete vnímat varování vlastního těla a můžete si (např. u natrženého svalu) neuváženým jednáním stav dále zhoršovat.

Bolest tedy za určitých okolností může být náš přítel a spojenec.


Dělení bolesti


Asi nejčastěji slýcháme o dělení bolesti podle délky trvání na akutní a chronickou.

Akutní bolest se objevuje náhle, je intenzivní a trvá po dobu menší než 6 měsíců.

Člověk je schopen přesně lokalizovat místo, kde bolest cítí.

Příčinou vzniku je poškození tkáně úrazem nebo chorobou.

Jako příklady si můžeme uvést poranění tkáně, popáleniny, ale i namožení svalu nebo bolest, při které se vytváří lokální zánět. Ten se tvoří kvůli ochraně místa a zabrání dalšímu možnému poškození. Je proto jasné, že taková bolest bude mizet postupně a po delší dobu.

Chronická bolest se vyvíjí pozvolna, trvá déle než 6 měsíců a postrádá již ochranný účel před poškozením tkáně.

Může být u člověka přítomna klidně po celý život. Výrazná zhoršení a bolestivé ataky nebývají časté. Člověk si většinou ani přesně nevzpomene, kdy ataku naposledy prožil. Bolest je tudíž konstantní. Vnější projevy bolesti mohou být po čase minimální, jelikož se dotyčný často naučí s bolestí žít.

Její léčba spočívá v kombinaci několika léčebných metod a úpravou denního režimu.


Podle místa vzniku rozlišujeme bolest

 • Somatickou (tělesnou)

 • Viscerální (útrobní)

 • Centrální (poškození centrální nervové soustavy)

Somatická bolest vychází z podráždění receptorů kůže a sliznic, tj. nociceptorů.

Můžeme ji rozlišit na povrchovou a hlubokou.

Povrchovou somatickou bolest člověk vnímá jako náhlou, ostrou, zřetelnou a přesně lokalizovatelnou bolest.

Hluboká somatická bolest je popisována jako úporná, palčivá a má delší charakter trvání.

Útrobní (viscerální) bolest vzniká drážděním receptorů v břišní dutině a hrudníku.

Podobá se hluboké somatické bolesti. Projevuje se jako pálení, tlak či píchání. Má tupý charakter a je špatně lokalizovatelná.

Centrální bolest je známá jako krutá bolest při postižení části mezimozku.

Může vzniknout drážděním nikoliv vlastních nociceptorů, ale nervových vláken či center jejich výše položené dráhy. Jako příklad můžeme uvést fantomové bolesti, kdy pacient po amputaci končetinu stále cítí, i když už nadále není reálně propojena s jeho nervovou soustavou. Je popisována jako intenzivní pálení, svědění nebo brnění.

Dle příčiny bolesti dělíme na dvě velké skupiny:

Nádorovou a chronickou bolest nezhoubného původu.

Do druhé skupiny řadíme bolesti zad různého druhu. Doprovodnými příznaky jsou např. poruchy spánku, zácpa nebo změny osobnosti. Tím se snižuje kvalita života nemocného.


"Každý člověk vnímá bolest naprosto subjektivně a individuálně. To co jiní sotva cítí, pro dalšího může být nepřekonatelný problém."

Proč je tomu tak?

Prožívání bolesti ovlivňují mnohé faktory a jejich kombinace.

Jsou to zejména:

 • vrozený typ nervové soustavy

 • pohlaví a věk člověka

 • příslušnost k etnické skupině

 • momentální psychický stav

 • nedostatek spánku, nepohodlí, špatná nálada

 • předchozí zkušenosti s bolestí

 • denní doba

Pokud trpíte bolestí, poté se po čase zřejmě rozhodnete pro návštevu lékaře a následně fyzioterapeuta, aby Vám od vaší bolesti pomohl.

Pro správně stanovenou diagnózu příčiny bolesti a následně terapii její léčby je nicméně jak pro lékaře, tak pro fyzioterapeuta naprosto zásadní vaše spolupráce při odběru anamnézy. To je první proces, co můžete očekávat, pokud tyto odborníky navštívíte.

Pro ty, pro které je pojem anamnéza neznámý, se jedná o vstupní rozhovor mezi vámi a lékařem či terapeutem, při kterém se odborník snaží získat klíčové informace k vyhodnocení vašeho stavu.


Nebudeme si tady celý tento komplikovaný proces obsáhle vysvětlovat, ale uvedeme si příklady otázek, se kterými se můžete setkat a na které byste se opravdu měli pokusit odpovědět, jak nejpřesněji to zvládnete.

I informace, která vám přijde zbytečná, může být pro odborníka zásadní při identifikaci obtíží a hledání jejího řešení.

Co se samotné bolesti týká, potkáte se určitě s otázkami jako:

Kde Vás to bolí? - hledáme lokalizace bolesti

Jak moc Vás to bolí? - tedy jaká je vaše subjektivně vnímaná intenzita bolesti

Kdy Vás to bolí nebo Jak dlouho bolest přetrvává? - časový faktor a osa bolesti

Co bolest vyvolává, provokuje, zhoršuje? Co naopak zmírňuje? - iritační a úlevové fenomény

Jak Vás to bolí? - určujeme kvalitu bolestiRuku na srdce, ne vždy při odběru anamnézy víte, jak svou bolest přesně popsat. Rozeberme si například poslední otázku. JAK VÁS TO BOLÍ?

Mnoho pacientů netuší, co v takový moment lékaři má odpovědět. Co chce slyšet? Respektive mám nějaké možnosti na výběr?

Ano máte. Pokud Vám specialista tuto otázku položí, jedná se mu o to, abyste řekli, jak vnímáte bolestivý podnět. Jde tedy o zjištění senzorické kvality bolesti.

Jaké jsou možné odpovědi pro popis bolesti?

Bolest můžete nejčastěji pociťovat jako

 • pulzující

 • ostrou

 • vystřelující, šlehající

 • píchavou, šroubující

 • řezavou, kousavou, sžírající

 • bodavou

 • dráždivou

 • křečovitou

 • záchvatovitou

 • rozptýlenou

 • škrtící, působící stisk, sešněrování, sevření

 • pálivou

 • trhavou

 • tupou

 • mdlou, bezvýraznou

 • přerušovanou

 • stálou

 • štípavou

 • lokalizovatelnou
Intenzita bolesti

Pokud jste někdy jednoho z výše uvedených odborníků navštívili, patrně jste se setkali také s otázkou “Jak moc Vás to bolí?” případně doplněnou větou: Popište prosím na stupnici od 0-10, jak velkou bolest prožíváte? (nula - žádná bolest, 10 maximální možná bolest, jakou si dokážete představit).

Samozřejmě i dva lidé se stejnou diagnozou budou na takovou otázku odpovídat jinak. I tady je pro Vás jako pacienta obtížné si představit, co konkrétního se skrývá pod jednotlivými čísly za intenzitu bolesti.

Pro lepší představu a také trochu objektivizace škály bolesti zde přikládáme tabulku, podle které nyní budete schopni přesněji určit, kde se v porovnání s ostatními bolestmi ta Vaše skutečně nachází.


Až tedy příště půjdete ke specialistovi, doufáme, že už budete vědět, jak správně svou bolest popsat.
30 zobrazení

댓글


bottom of page